Z. Stęgowski

    Zdzisław
                Stęgowski

Zespół BBi¦    Katedra Fizyki Medycznej i Biofizyki Wydz. Fizyki i Informatyki Stosowanej  A G H


START

dydaktyka

badania

publikacje

internetModelowanie Układów Przepływowych

   

Przykładowe zagadnienia na kolokwium z wykładu

materiały pomocnicze:

Mechanika płynów, S.DROBIAK
Mechanika płynów, K. JEŻOWIECKA-KABSCH, H. SZEWCZYK
.... modelowanie układów przepływowych, Z. Stęgowski
praca mgr, G. Ciaptacz
praca inż. E. Wach