Wstęp
Sprawy techniczne
GUIDE
Kontrolki
Przykłady
GUI bez GUIDE
Trochę o kompilacji
Linki
 

Przykład I

Prosty kalkulator          W pierwszym przykładzie pokażemy jak stworzyć bardzo proste GUI spełniające funkcje prostego kalkulatora.

Na oknie rozmieszczamy następujące elementy:
  • 2 kontrolki edittext
  • 1 kontrolka buttongroup
  • 1 kontrolka statictext
  • 4 kontrolki radiobutton
  • 1 kontrolka pushbutton

Nasze gui wygląda tak:


          Wykorzystując property inspector'a nadajemy odpowiednie nazwy poszczególnym elementom (możemy również nadać odpowiednie wartości parametrom Tag aby łatwiej było rozróżnić poszczególne kontrolki w pliku *.m):


          Następnie klikamy prawym przyciskiem myszy na kontrolke pushbutton i z menu "View Callbacks" wybieramy funkcję Callback:


          Zadaniem naszego GUI będzie pobranie liczb z kontrolek edittext, wykonanie na nich działania określonego przez wybranie odpowiedniego radiobutton'a, i wyświetlenie wyniku w kontrolce statictext. Wszystko dzieje się po naciśnięciu przycisku, więc kod musimy dodać w funkcji Callback tegoż przycisku:


a = str2num( get( handles.liczba1 , 'string' ) );
b = str2num( get( handles.liczba2 , 'string' ) );

if( get( handles.plus , 'value' ) == 1 ) c = a + b; end;
if( get( handles.minus , 'value' ) == 1 ) c = a - b; end;
if( get( handles.razy , 'value' ) == 1 ) c = a * b; end;
if( get( handles.podziel , 'value' ) == 1 ) c = a / b; end;

set( handles.wynik, 'string' , num2str(c) );Po uruchomieniu programu możemy już wykonywać obliczenia: