Wstęp
Sprawy techniczne
GUIDE
Kontrolki
Przykłady
GUI bez GUIDE
Trochę o kompilacji
Linki
 

Uchwyty


          Uchwyty to mechanizm wykorzystywany przez MATLABa do identyfikacji kontrolek. Poniższe metody ilustrują sposoby uzyskiwania uchwytów do konkretnych kontrolek:
  • handles - zbiór uchwytów do wszystkich kontrolek. Można go używać wewnątrz funkcji obsługujących zdarzenia. Uzyskanie uchwytu do kontrolki następuje przez wywołanie handles.tag, gdzie tag oznacza unikalną nazwę kontrolki przypisaną do parametru Tag.
  • findobj('PropertyName','PropertyValue') - funkcja zwraca uchwyty kontrolek dla których parametr PropertyName posiada wartość PropertyValue. W przypadku większej liczby takich kontrolek funkcja zwraca wektor uchwytów.
  • hObject - można go używać wewnątrz funkcji obsługujących zdarzenia. Zawiera uchwyt do kontrolki na rzecz której wywoływana jest dana funkcja.
  • gcbo - uchwyt do kontrolki której CallBack jest aktualnie wykonywany.
  • gco - uchwyt do aktywnej kontrolki.
  • gca - uchwyt do aktywnego wykresu.