MATLAB:

tworzenie graficznego interfejsu użytkownika

Materiał zawarty na tej stronie ma pomóc w opanowaniu narzędzi do tworzenia graficznego interfejsu użytkownika zawartych w pakiecie MATLAB. Na początku omówione zostaną dwa podstawowe elementy gotowego programu - projektowanie wizualnego wyglądu okna programu, i pisanie skryptu. Następnie zostaną przedstawione dwa przykłady - w pierwszym przedstawiono krok po kroku utworzenie prostego kalkulatora. Drugi przykład skupi się na omówieniu pewnych aspektów złożonego programu. Strona ta ma na celu przybliżenie podstaw związanych z tym zagadnieniem. W razie potrzeby odsyłam do pomocy programu MATLAB, dział "Creating Graphical User Interfaces".

Zawarty na tej stronie tutorial został przygotowany na bazie programu MATLAB w wersji 6.5 w ramach praktyki.

Autor: Mateusz Krawczyk