Z. Stęgowski

    Zdzisław
                Stęgowski

Zespół BBiŚ    Katedra Fizyki Medycznej i Biofizyki Wydz. Fizyki i Informatyki Stosowanej  A G H


START

dydaktyka

badania

publikacje

internet   Sztuczne  Sieci  Neuronowe     m_p

przykładowe zagadnienia na zaliczenie wykładu


Krótka informacja dla tych, co nie wiedzą, 

co to są Sztuczne Sieci Neuronowe.

Sztuczne sieci neuronowe są strukturami wzorowanymi na budowie i działaniu biologicznych systemów nerwowych. Rzeczywiste układy nerwowe można traktować jako bardzo złożone układy informatyczne, gdzie wszystkie operacje mają charakter procesów biologiczno-chemiczno-fizycznych. Operacje te można podzielić na: rejestrację i przesyłanie sygnału, zapamiętywanie i analizę uzyskanych informacji oraz w końcowym etapie odpowiedź układu. Wysoko rozwinięte układy nerwowe są układami silnie dynamicznymi, gdzie odpowiedź układu zależy nie tylko od rejestrowanych sygnałów, ale w dużym stopniu od aktualnego stanu pamięci. Również struktura układu nerwowego ulega ciągłym zmianom poprzez obumieranie komórek nerwowych oraz powstawanie nowych połączeń między komórkami nerwowymi. Pod koniec lat pięćdziesiątych i w latach sześćdziesiątych pojawiły się pierwsze prace teoretyczne jak i praktyczne, mające na celu matematyczne opracowanie modeli sieci neuronowych i ich praktyczne zastosowanie. Ze względu na teoretyczne ograniczenia możliwości zastosowań sieci jednowarstwowych oraz braku skutecznego algorytmu uczenia sieci wielowarstwowych, nastąpiła stagnacja tej dziedziny badań na ponad 20 lat. Opracowanie, w latach osiemdziesiątych, metody wstecznej propagacji błędu, pozwalającej na uczenie sieci wielowarstwowych, spowodowało istotny przełom w rozwoju badań i zastosowań sztucznych sieci neuronowych. Dodatkowo sprzyjającą sytuacją był silny rozwój technologii komputerowych, jaki nastąpił w tym okresie. Obecnie sztuczne sieci neuronowe odgrywają istotną rolę w dziedzinie analizy i przetwarzania danych oraz modelowania układów rzeczywistych.

lLiteratura
  • Duch W., Korbacz J., Rutkowski L., Tadeusiewicz R., Sieci Neuronowe (Biocybernetyka  I Inżynieria Biomedyczna 2000 Tom 6.) Akademicka Ocyna Wydawnicza EXIT
  • Korbicz J., Obuchowicz A., Uciski D. Sztuczne Sieci Neuronowe Podstawy                    i Zastosowania, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa 1994.
  • Osowski S.: Sieci neuronowe w ujęciu algorytmicznym, WNT, Warszawa 1996.
  • Osowski S.: Sieci neuronowe do przetwarzania informacji, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2000.
  • Tadeusiewicz R.: Sieci neuronowe, Akademicka Oficyna Wydawnicza RM, Warszawa 1993
  • Tadeusiewicz R.: Elementarne wprowadzenie do techniki sieci neuronowych z przykładowymi programami, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa 1999.


linki:
Sieci Neuronowe, autor: Edward Ch.
Opis procedur, Z. Stegowski
Sztuczne Sieci Neuronowe, Z. Stegowski (artykuł)
MATLAB - lekcja dla początkujących