Eksperyment ZEUS na akceleratorze HERA


ZEUS jest jedną z czterech organizacji (inne to: H1, Hermes i HERA-B), prowadzących badania zderzeń cząstek o skrajnie wysokich energiach na akceleratorze HERA (skrót od: Hadron Elektron Ring Anlage).

Organizacja ZEUS skupia około 500 naukowców z 12 państw całego swiata, wsród nich jest 32 Polaków z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego.


Akcelerator HERA jest urządzeniem, w którym rozpędza się, a następnie zderza protony z elektronami lub pozytonami.

Znajduje się on w Hamburgu, w laboratorium fizyki zwanym DESY (Deutsches Elektronen-Synchrotron). Badania zderzeń cząstek o wysokich energiach umożliwiają poznanie mniejszych niż 10-18m szczegółów budowy materii.


Obrazek przedstawia zderzenie elektronu z jednym z trzech kwarków wewnątrz protonu. W wyniku zderzenia powstaje "jet" tj. pęk cząstek, które obserwuje się w detektorze ZEUS.

Główne źródło informacji o ZEUSie (w jęz.angielskim) tutaj