dr Anna Wnęk
pok.315 budynek D-10
wnek@fis.agh.edu.pl
tel. 12 617 41 51

konsultacje: - proszę się zgłaszać mailowo