WEiP Ir, sem. letni 2018, grupa 1

o zaliczeniach

eip01.pdf

eip02.pdf

eip03.pdf

eip04.pdf

eip05.pdf

eip06.pdf

eip07.pdf

eip08.pdf

eip09.pdf

eip10.pdf

eip11.pdf

eip12.pdf

aktualne rezultaty

wynik kol. zaliczeniowego

Oceny zaliczeń są wpisane w WD

Termin kolokwium poprawkowego I: 27 czerwca, środa, godz. 15:00, D10 p.211

Termin kolokwium poprawkowego II: 4 września, 12:00 D10 p.211

(Proszę mnie informować czy termin wrześniowy nie nakłada się na terminy innych egzaminów i śledzić ew. zmiany terminu)

Wynik kol. popr. II (4.IX): brak przystępujących