Sprawozdanie rzeczowe z realizacji programu badawczego w 2005 roku.


1) Wyniki.

Eksperymenty prowadzone w ramach współpracy DUBNA-KRAK/OW-TOMSK dotyczą pomiarów przekrojów czynnych reakcji syntezy lekkich jąder w oparciu o technikę Z-pinch'u oraz przeciwbieżnych wiązek jonów. W odróżnieniu od technik tradycyjnych umożliwia ona, poprzez wykorzystanie impulsowych, wysokoprądowych generatorów plazmy, pomiary przekrojów czynnych dla niskich energii zderzeń ( ~ keV), gdzie przekroje syntezy są małe ( < 10-32 cm2). Przedmiotem badań są reakcje  p+d3He+γ (5.5 MeV)  oraz   d+d 3He+n. Bieżące rezultaty pomiarów przkrojów czynnych, astrofizycznych S-faktorów oraz zagadnienia metodyki badań opublikowano w czasopismach Physics of Atomic Nuclei (Yadernaya Fizika) [1], Plasma Physics Reports [2], Instruments and Experimental Techniques [3], w materiałach konferencji `BEAMS'2004" [4], na konferencji "ICOPS'2005" [5] oraz w pracy przyjętej do druku w Nuclear Instruments and Methods A [6].
W dalszym ciągu jest rozwijana i doskonalona technika i metodyka pomiarów. Na obecnym etapie celowym okazało się (dla podwyższenia dokładności pomiarów i rozszerzenia możliwości metody) poszerzenie bazy aparaturowej poprzez opracowanie i konstrukcję generatora w oparciu o hallowskie źródło jonów. Było to głowne zadanie w r. 2005, realizowane w ramach tematu "Pomiar głównych charakterystyk impulsowych strumieni jonów w oparciu o wykorzystanie hallowskiego źródła jonów" wykonywanego wsp/olnie z Instytutem Fizyki Jądrowej Tomskiego Politechnicznego Uniwersytetu (umowa 52//5-1-200//56 z dn. 1.05.2005).
Uzyskane parametry techniczne urządzenia i dobre wyniki pierwszych testów prognozują osiągnięcie w niedalekiej przyszłości nowych obiecujących wyników w pomiarach przekrojów czynnych reakcji syntezy w obszarze małych energii zderzeń.

2) Spis publikacji w 2005 r.

                      Czasopisma:

  1. V.M. Bystritsky, Vit.M. Bystritskii, G.N. Dudkin, V.V. Gerasimov, A.R. Krylov, G.A. Mesyats, B.A. Nechaev, V.N. Padalko, S.S. Parzhitski, F.M. Penkov, N.A. Ratakhin, J. Wozniak, Study of the pd reaction at ultralow energies using hydrogen liner plasma, Physics of Atomic Nuclei, 68, 11 (2005) 1777-86 (english translation from Yadernaya Fizika, 68, 11 (2005) 1-11)

  2. G.N. Dudkin, B.A. Nechaev, V.N. Padalko, V.M. Bystritsky, V.V. Gerasimov, R.V. Kublikov, S.S. Parzhitski, V.A. Stolupin, J. Wozniak, V.I. Veretelnik, E.G. Furman, Neutron Emission Generated in the Collision of Plasma Flows in the Presence of an External Magnetic Field, Plasma Physics Reports, 31, 12 (2005) 1039 (english translation from Fizika Plazmy 31, 12 (2005) 1)

  3. V.M. Bystritsky, J. Wozniak, V.V. Gerasimov, G.N. Dudkin, R.V. Kublikov, B.A. Nechaev, V.M. Padalko, S.S. Parzhitskii and V.S. Smirnov, Scintillation detectors for Experiments on Plasma Accelerators, Instruments and Experimental Techniques, 48, 6 (2005) 764-771 (english translation from Pribory i Technika Eksperimenta, 6 (2005) 69-77)
  4.              Proceedings, wystąpienia konferencyjne:

  5. V.M. Bystritsky, Vit.M. Bystritskii, J. Wozniak, V.V. Gerasimov, G.N. Dudkin, A.R. Krylov, G.A. Mesyats, B.A. Nechaev, V.N. Padalko, S.S. Parzhitski, F.M. Penkov, N.A. Ratakhin, S.A. Sorokin, V.A. Stolupin, Dynamics of Hydrogen Liner Formation in the Inverse Z-pinch Configuration at the MIG Accelerator. First results of pd-reaction study., Eds. V.Engelko, G.Mesyats and V.Smirnov, Proceedings of the 15-th Int. Conf. on High-Power Particle Beams (BEAMS'2004), July 18-23, 2004, St. Petersburg, pp. 718-721, St. Petersburg, Russia, 2005

  6. G.N. Dudkin, B.A. Nechaev, V.N. Padalko, V.M. Bystritsky, R.V. Kublikov, Vit.M. Bystritskii, J. Wozniak, Generation and interaction of counter streaming plasma flows across B-field, 32-nd Int. Conf. on Plasma Science (ICOPS'205), 18 - 23 June 2005, Monterey, California, USA
  7.              Praca w druku:

  8. V.M. Bystritsky, Vit.M. Bystritskii, V.V. Gerasimov, G.N. Dudkin, A.R. Krylov, G.A. Mesyats, B.A. Nechaev, V.N. Padalko, S.S. Parzhitski, F.M. Penkov, N.A. Ratakhin, S.A. Sorokin, V.A. Stolupin, J. Woźniak, Application of inverse Z-pinch for study of the pd reaction at keV energy range, accepted for publication in Nuclear Instruments and Methods A
File translated from TEX by TTH, version 3.81.
On 7 Jul 2008, 12:15.