Sprawozdanie rzeczowe z realizacji programu badawczego w 2006 roku.


1) Wyniki.

Szczegółowa tematyka prac i osiągnięte wyniki zaprezentowane są w w publikacjach (wyszczególnionych w zał. 3). W ubiegłym roku koncentrowały się one na badaniu reakcji syntezy pd przy małych energiach zderzeń (2.7 - 16.7 keV); w szczególności dotyczyły pomiaru przekroju czynnego reakcji i czynnika astrofizycznego (Nucl. Instr. Meth. A 565 (2006) 864). Uzyskane wartości górnej granicy dla tych wielkości to odpowiednio: σpd < 4·10-33 cm2, S < 17.5·10-7 MeVb. W pomiarach, wykonanych w Institute of High Electronics w Tomsku, stosowano technikę odwrotnego Z-pinch'u, opisaną we wcześniejszych naszych publikacjach.

Oprócz tego, zakończono konstrukcję i wykonano z wynikiem pozytywnym (dla reakcji syntezy dd) pomiary testowe dla nowego akceleratora plazmy z hallowskim źródłem jonów (praca referowana na konferencji EMIN-2006, ref. [3]). To nowe urządzenie, wykonane z dużym nakładem pracy i poniesionych kosztów, stanie się głównym narzędziem w przyszłych badaniach z uwagi na znaczne podwyższenie dokładności pomiarów i rozszerzenie zakresu energii zderzeń.

Trzecia metodyka badań dotyczyła oddziaływania przeciwbieżnych wiązek plazmowych deuteru. Osiągnięte przy użyciu tej techniki rezultaty przedstawione są w publikacjach [2, 4].

2) Publikacje 2005 - 2006

  1. V.M. Bystritsky, Vit.M. Bystritskii, V.V. Gerasimov, G.N. Dudkin, A.R. Krylov, G.A. Mesyats, B.A. Nechaev, V.N. Padalko, S.S. Parzhitski, F.M. Penkov, N.A. Ratakhin, S.A. Sorokin, V.A. Stolupin, J. Wozniak, Application of inverse Z-pinch for study of the pd reaction at keV energy range, Nucl. Instr. Meth. A, 565, 2 (2006) 864

  2. G. Dudkin, B. Nechaev, V. Padalko, V. Bystritsky, J. Wozniak, V. Veretelnik, E. Furman, Investigation of LC Plasma Circuit Parameters, in Proceedings of 14-th Symposium on High Current Electronics, 10-15 Sept. 2006, Tomsk, Russia, Izvestyia Vuzov, Physics, No.11, p. 212-216, Tomsk, 2006

  3. Vyach.M. Bystritsky, Vit.M. Bystritskii, L.D. Butakov, V.V. Gerasimov, G.N. Dudkin, A.R. Krylov, B.A. Nechaev, V.M. Padalko, S.S.Parzhitskii, A.V.Petrov, N.M.Polkovnikova, J. Wozniak, Study of the reactions between light nuclei in the astrophysical energy region using the plasma Hall accelerator, XI International Seminar on Electromagnetic Interactions of Nuclei, ËMIN-2006", 21-24 September, 2006, Moscow

  4. G.N. Dudkin, B.A. Nechaev, V.N. Padalko, V.M. Bystritsky, J. Wozniak, V.I. Veretelnik, E.G. Furman, Investigation of plasma fluxes collisions, Technical Physics Letters, 33, 6 (2007) 15

  5. V.M. Bystritsky, Vit.M. Bystritskii, G.N. Dudkin, V.V. Gerasimov, A.R. Krylov, G.A. Mesyats, B.A. Nechaev, V.N. Padalko, S.S. Parzhitski, F.M. Penkov, N.A. Ratakhin, J. Wozniak, Study of the pd reaction at ultralow energies using hydrogen liner plasma, Physics of Atomic Nuclei, 68, 11 (2005) 1777-86 (english translation from Yadernaya Fizika, 68, 11 (2005) 1-11)

  6. G.N. Dudkin, B.A. Nechaev, V.N. Padalko, V.M. Bystritsky, V.V. Gerasimov, R.V. Kublikov, S.S. Parzhitski, V.A. Stolupin, J. Wozniak, V.I. Veretelnik, E.G. Furman, Neutron Emission Generated in the Collision of Plasma Flows in the Presence of an External Magnetic Field, Plasma Physics Reports, 31, 12 (2005) 1039 (english translation from Fizika Plazmy 31, 12 (2005) 1)

  7. V.M. Bystritsky, J. Wozniak, V.V. Gerasimov, G.N. Dudkin, R.V. Kublikov, B.A. Nechaev, V.M. Padalko, S.S. Parzhitskii and V.S. Smirnov, Scintillation detectors for Experiments on Plasma Accelerators, Instruments and Experimental Techniques, 48, 6 (2005) 764-771 (english translation from Pribory i Technika Eksperimenta, 6 (2005) 69-77)

  8. V.M. Bystritsky, Vit.M. Bystritskii, J. Wozniak, V.V. Gerasimov, G.N. Dudkin, A.R. Krylov, G.A. Mesyats, B.A. Nechaev, V.N. Padalko, S.S. Parzhitski, F.M. Penkov, N.A. Ratakhin, S.A. Sorokin, V.A. Stolupin, Dynamics of Hydrogen Liner Formation in the Inverse Z-pinch Configuration at the MIG Accelerator. First results of pd-reaction study., Eds. V.Engelko, G.Mesyats and V.Smirnov, Proceedings of the 15-th Int. Conf. on High-Power Particle Beams (BEAMS'2004), July 18-23, 2004, St. Petersburg, pp. 718-721, St. Petersburg, Russia, 2005

  9. G.N. Dudkin, B.A. Nechaev, V.N. Padalko, V.M. Bystritsky, R.V. Kublikov, Vit.M. Bystritskii, J. Wozniak, Generation and interaction of counter streaming plasma flows across B-field, 32-nd Int. Conf. on Plasma Science (ICOPS'205), 18 - 23 June 2005, Monterey, California, USA
File translated from TEX by TTH, version 3.81.
On 7 Jul 2008, 12:15.