Sprawozdanie rzeczowe z realizacji pracy i grantu celowego w 1998 roku.


Skład zespołu ze strony polskiej (WFITJ AGH):
           M.Filipowicz (aktualnie w ZIBJ), E.Łącki, J.Woźniak oraz E.Guła (IFJ im. H.Niewodniczańskiego)


1) Wyniki.


W okresie marzec-kwiecień 98 przeprowadzono w HCEI Tomsk miesięczny seans, poświęcony badaniu reakcji syntezy dd przy energiach padających deuteronów 2.1, 2.4, 2.8 i 3.4 keV. Przy użyciu akceleratora akceleratora SGM (I = 750 kA) wykonano 105 "wystrzałów". Wyniki pracy są aktualnie w fazie przygotowań do publikacji.
W 1998 r opracowano i opublikowano wyniki pomiarów z seansu październik-listopad 1997 r. (preprint JINR,D15-98-239, Dubna, 1998 - zał. 3 i sprawozdanie na posiedzenie PAC - zał. 4), z których najważniejszymi są uzyskane wartości graniczne przekrojów czynnych reakcji dd dla energii deuteronów: 0.05, 0.19, 0.22 i 1.035 keV.
Również w tym roku wykonano nową wersję "load unit" generatora, zastosowaną następnie w przeprowadzanych pomiarach przy wyższych enegiach zderzeń (rzędu keV), jak również unowocześniono elektronikę.


2) Publikacje 1998.

  1. V.M.Bystritsky et al., Experimental investigation of dd reaction in range of ultralow energies using Z-pinch, JINR Preprint D15-98-239, Dubna, 1998 (submitted to Laser and Particle Beams),
File translated from TEX by TTH, version 3.81.
On 7 Jul 2008, 12:15.