BADANIA W ZAKRESIE FIZYKI MIONOWEJ ORAZ SYNTEZY JĄDROWEJ
(Sprawozdanie z badań statutowych w roku 1997)
Nr umowy: 11.220.01


KIEROWNIK ZADANIA: dr Jan Woźniak

WSPÓŁPRACOWNICY:
           W.Czapliński, M.Filipowicz, E.Łącki - ZPE, ZEJ WFITJ AGH
oraz współpracownicy z:
           IFJ im. H.Niewodniczańskiego w Krakowie;
           ZIBJ Dubna, Rosja;
           Physics Institute, University of Fribourg, Szwajcaria
           Meson Facility TRIUMF, Vancouver, Kanada;
           High Current Electronics Institute, Tomsk, Rosja;
           Paul Scherrer Institute, Szwajcaria

FINANSOWANIE:
działalność statutowa, grant KBN 2P03B01809, dotacja KBN do współpracy międzynarodowej

OPIS PRAC.
W 1997 roku kontynuowano, we współpracy z w.w. ośrodkami, badania syntezy lekkich jąder przy małych energiach zderzeń (E < 1 keV) przy wykorzystaniu techniki Z-pinchu. Odrębnym kierunkiem były badania procesów zachodzących z udziałem mionów w mieszaninach izotopów wodoru oraz badania syntezy jądrowej w molekułach μd3He.
Wyniki prac, ktore zostaly zakończone lub częściowo zakończone, przedstawiono w publikacjach [1,2], jednym sprawozdaniu [3] i dwóch doniesieniach do raportów rocznych PSI i TRIUMF [4,5]. Oto ich szczególowa problematyka:

ZAPROSZENI GOŚCIE: V.M.Bystritsky, ZIBJ Dubna, 2x 2 tyg., 1997

PUBLIKACJE 1997

                           Czasopisma:

  1. T.L.Bulgakov,... M.Filipowicz,...J.Woźniak,...et al.; Measurements of d + d 3He + n cross section at ultralow energies using Z-pinch, Yad.Fiz. 60,8 (1997) 1349
  2. V.M.Bystritsky,...M.Filipowicz,E.Łącki,J.Woźniak,...et al.; A new approach in the experimental studies of nuclear reactions at ultralow energies, Nukleonika 42,4 (1997) 775

           Materiały niepublikowane:
  3. A.Adamczak, W.Czapliński, M.Filipowicz, A.Guła, E.Guła and J.Woźniak; "Rozpraszanie atomów mionowych w ośrodkach wodorowych i kataliza mionowa reakcji syntezy jądrowej", Sprawozdanie z realizacji projektu badawczego nr 2P03B01809, WFiTJ AGH, Kraków, 1997
  4. V.M.Bystritsky,R.Jacot-Guillarmod,F.Mulhauser and J.Woźniak; Ëxperiment E742. Scattering of Muonic Hydrogen Isotopes", submitted to TRIUMF Annual Report 1997
  5. A.Del Rosso,...M.Filipowicz,J.Woźniak,...et al.; "Measurement of nuclear fusion reactions in μd3He molecules". submitted to PSI Annual Report 1997