BADANIA W ZAKRESIE FIZYKI MIONOWEJ ORAZ SYNTEZY JĄDROWEJ
(Sprawozdanie z badań statutowych w roku 2002)
Nr umowy: 11.220.01M

KIEROWNIK ZADANIA: dr Jan Woźniak

WSPÓŁPRACA:
           ZPE WFITJ AGH;
           IFJ im. H.Niewodniczańskiego w Krakowie;
           ZIBJ Dubna, Rosja;
           Physics Institute, University of Fribourg, Szwajcaria
           Meson Facility TRIUMF, Vancouver, Kanada;
           High Current Electronics Institute, Tomsk, Rosja;
           Paul Scherrer Institute, Szwajcaria

FINANSOWANIE:
działalność statutowa, dotacja, KBN do współpracy międzynarodowej, grant Pełnomocnika PAA w ZIBJ Dubna, środki instytucji współpracujących

OPIS PRAC.
W roku 2002 kontynuowano we współpracy z w.w. ośrodkami prace w zakresie fizyki atomów mionowych, dotyczące w szczególności rozpraszania atomów dμ, tμ i pμ w zestalonych mieszaninach izotopów wodoru oraz badania syntezy jądrowej w molekułach μd3He. Kontynuowane były także badania syntezy lekkich jąder przy małych energiach zderzeń (E < ~ keV) przy wykorzystaniu techniki Z-pinch'u. Rozpoczęto również analizę danych doświadczalnych uzyskanych w eksperymencie R-98-02 (PSI) pod kątem badania wychwytu mionów przez jądra 3He.
Wyniki prac przedstawiono w publikacjach w czasopismach, preprintach i na konferencjach (materiały w załączeniu).

Oto szczególowa problematyka prac:

Addendum
W III kwartale roku 2002 (którego dotyczy sprawozdanie) ukazał się vol. 138 Hyperfine Interactions z datą roku 2001 (co jest swego rodzaju skandalem) zawierający publikacje naszych prac [4-7]. Dotyczą one badań:
a) efektu Ramsauera-Townsenda w rozpraszaniach atomów dμ i tμ na jądrach i molekułach wodoru [4],
b) rozpraszania atomów pμ w stałym wodorze [5],
c) zjawiska rezonansowego rozpraszania atomów dμ, tμ na molekułach izotopów wodoru, istotnego dla tworzenia molekularnych kompleksów i następującej po nim syntezy jądrowej [6].
d) syntezy jądrowej w molekułach μd3He [7].

PUBLIKACJE 2002

                             Czasopisma:

 1. V.F. Boreiko, V.M. Bystritsky, V.M. Grebenyuk, A.I. Ivanov, A.I. Kalinin, A.P. Krylov, S.S. Parzhitski, V.M. Slepnev, V.A. Stolupin, J. Woźniak, 3He-detectors in experiments at the powerful pulsed accelerators, Nucl. Instr. Meth. A, 490 (2002) 344

 2. Vit.M. Bystritskii, Vyach.M. Bystritsky, J.Woźniak, V.M. Grebenyuk, E. Gula, G.N. Dudkin, G.A. Mesyats, B.A. Nechaev, V.N. Padalko, S.S. Parzhitski, F.M. Penkov, N.A. Ratakhin, S.A. Sorokin, V.A. Stolupin, Deuterium Liner and Multiparametric Studies of the Formation of an Inverse Z-Pinch, Technical Physics, 47, 9 (2002) 1098 [english transl. from Zhurnal Tekhnicheskoi Fiziki 72, 9 (2002) 29

                             Materiały konferencyjne:

 3. V. Bystritsky, V. Grebenyuk, S. Parzhitski, F. Penkov, V. Stolupin, G. Dudkin, B. Nechaev, V. Padalko, E. Gula, J.Woźniak, V. Bystritskii, Measurement of the Deuterium Liner Characteristics in the Inverse Z-pinch Configuration, in: Proc. of the 28th Int. Conf. on Plasma Science and the 13th IEEE Int. Pulsed Power Conf, Las Vegas, June 17-22, 2001, IEEE catalog Number 01CH37251, ISBN: 0-7803-7120-8, vol. 2, p. 1031-1034, 2002

  Następujące pozycje (4 - 7) ukazały się w III kwartale 2002r (z datą roku 2001 !) w Hyperfine Interactions:

 4. F. Mulhauser, A. Adamczak, G.A. Beer, V.M. Bystritsky, M. Filipowicz, M.C. Fujiwara, T.M. Huber, R. Jacot-Guillarmod, P. Kammel, S.K. Kim, P. Knowles A.R. Kunselman, M. Maier, V.E. Markushin, G.M. Marshall, F. Mulhauser, A. Olin, C. Petitjean, T.A. Porcelli, V.A. Stolupin, J. Woźniak, J. Zmeskal, Ramsauer-Townsend effect in solid hydrogen, Hyperfine Interactions, 138, 1-4 (2001) 41

 5. V.M. Bystritsky, A. Adamczak, G.A. Beer, M. Filipowicz, M.C. Fujiwara, T.M. Huber, R. Jacot-Guillarmod, P. Kammel, S.K. Kim, P. Knowles, A.R. Kunselma M. Maier, V.E. Markushin, G.M. Marshall, F. Mulhauser, A. Olin, C. Petitjean, T.A. Porcelli, V.A. Stolupin, J. Woźniak, J. Zmeskal, Generation of the Ultracold Muonic Hydrogen Flux, Hyperfine Interactions, 138, 1-4 (2001) 47

 6. M.C. Fujiwara, A. Adamczak, J.M. Bailey, G.A. Beer, J.L. Beveridge, M.P. Faifma T.M. Huber, P. Kammel, S.K. Kim, P.E. Knowles, A.R. Kunselman, V.E. Markushin, G.M. Marshall,C.J. Martoff, G.R. F. Mulhauser, A. Olin, C. Petitjean, T.A. Porcelli, J. Woźniak, and J. Zmeskal, Resonant Scattering of Muonic Hydrogen Atoms and Dynamics of Muonic Molecular Complex, Hyperfine Interactions, 138, 1-4 (2001) 245

 7. P.E. Knowles, V.F. Boreiko, V.M. Bystritsky, M. Filipowicz, O. Huot, F. Mulhauser, V.N. Pavlov, F. Penkov, C. Petitjean, N.P. Popov, V.G. Sandukovsky, L.A. Schaller, H. Schneuwly, V.A. Stolupin, and J. Woźniak, Experimental search for μd3He fusion, Hyperfine Interactions, 138, 1-4 (2001) 289

                             Preprinty:

 8. J. Woźniak, A. Adamczak, G.A. Beer, V.M. Bystritsky, M. Filipowicz, M.C. Fujiwara, T.M. Huber, O. Huot, R. Jacot-Guillarmod, P. Kammel, P.E. Knowles, A.R. Kunselman, G.M. Marshall, F. Mulhauser, A. Olin, C. Petitjean, T.A. Porcelli, L.A. Schaller, V.A. Stolupin and J. Zmeskal, Scattering of pμ muonic atoms in solid hydrogen, Preprint arXiv:nucl-ex////0212005, 2002; submitted to Phys. Rev. A

 9. Vit.M. Bystritskii, Vyach.M. Bystritsky, V.V. Gerasimov, A.R. Krylov, S.S. Parzhitski, F.M. Penkov, V.A. Stolupin, O.M. Shvyryaev, G.N. Dutkin, B.A. Nechaev, V.N. Padalko, J. Woźniak, G.A. Mesyats, Vit.M. Bystritskii, V.I. Makhrin, N.A. Ratakhin, Measurement of the Astrophysical S-Factor for dd Reaction at Ultralow Deuteron Collision Energies Using Inverse Z-Pinch, JINR Preprint D15-2002-200, Dubna, 2002; submitted to Yadernaya Fizika