BADANIA W ZAKRESIE FIZYKI MIONOWEJ ORAZ SYNTEZY JĄDROWEJ
(Sprawozdanie z badań statutowych w roku 2003)
Nr umowy: 11.220.01M

KIEROWNIK ZADANIA: dr Jan Woźniak

WSPÓŁPRACA:
           ZPE WFITJ AGH;
           IFJ im. H.Niewodniczańskiego w Krakowie;
           ZIBJ Dubna, Rosja;
           High Current Electronics Institute, Tomsk, Rosja;
           Paul Scherrer Institute, Szwajcaria

FINANSOWANIE:
działalność statutowa, dotacja, KBN do współpracy międzynarodowej, grant Pełnomocnika PAA w ZIBJ Dubna, środki instytucji współpracujących

OPIS PRAC.
W roku 2003 kontynuowano we współpracy z w.w. ośrodkami prace w zakresie fizyki atomów mionowych, dotyczące w szczególności rozpraszania atomów dμ, tμ i pμ w zestalonych mieszaninach izotopów wodoru oraz wybranych procesów mionowych w helu i mieszaninach helu i deuteru. Kontynuowane były także badania syntezy lekkich jąder przy małych energiach zderzeń (E < ~ keV) przy wykorzystaniu techniki Z-pinch'u.
Wyniki prac przedstawiono w publikacjach w czasopismach i preprintach (materiały w załączeniu).
Oto szczególowa problematyka prac:

Badania reakcji z udziałem atomów mionowych

Reakcje syntezy lekkich jąder przy małych energiach zderzeń przy użyciu techniki Z-pinch'u

PUBLIKACJE 2003

                             Czasopisma:

  1. J. Woźniak, A. Adamczak, G.A. Beer, V.M. Bystritsky, M. Filipowicz, M.C. Fujiwara, T.M. Huber, O. Huot, R. Jacot-Guillarmod, P. Kammel, P.E. Knowles, A.R. Kunselman, G.M. Marshall, F. Mulhauser, A. Olin, C. Petitjean, T.A. Porcelli, L.A. Schaller, V.A. Stolupin and J. Zmeskal, Scattering of pμ muonic atoms in solid hydrogen, Phys. Rev. A68 (2003) 062502

  2. Vit.M. Bystritskii, Vyach.M. Bystritsky, V.V. Gerasimov, A.R. Krylov, S.S. Parzhitski, F.M. Penkov, O.M. Shvyryaev, V.A. Stolupin, G.N. Dutkin, B.A. Nechaev, V.N. Padalko, J. Woźniak, G.A. Mesyats, Vit.M. Bystritskii, V.I. Makhrin, and N.A. Ratakhin, Measurement of the Astrophysical S-Factor for dd Interaction at Ultralow Deuteron-Collision Energies Using Inverse Z Pinch, Physics of Atomic Nuclei, 66, 9 (2003) 1683 (english translation from Yadernaya Fizika, 66, 9 (2003) 1731)

  3. G.N. Dudkin, B.A. Nechaev, V.N. Padalko, V.M. Bystritsky, V.A. Stolupin, Vit.M. Bystritskii, J. Woźniak, Generation and Interaction of Intense Counterpropagating Plasma Flows, Plasma Physics Reports, 29 (2003) 657 (english translation from Fizika Plazmy, 29 (2003) 714)

                           Preprinty:

  1. V.M. Bystritsky, V.F. Boreiko, M. Filipowicz, V.V. Gerasimov, O. Huot, P.E. Knowles, F. Mulhauser, V.N. Pavlov, L.A. Schaller, H. Schneuwly, V.G. Sandukovsky, V.A. Stolupin, V.P. Volnykh, and J. Woźniak, Muon capture by 3He nuclei followed by proton and deuteron production, http:/źxx.lanl.gov, arXiv preprint nucl-ex//0307020, 2003; Phys. Rev. A, accepted in November 2003 for publication

  2. V.M. Bystritsky, V.F. Boreiko, W. Czaplinski, M. Filipowicz, V.V. Gerasimov, O. Huot, P.E. Knowles, F. Mulhauser, V.N. Pavlov, N.P. Popov, L.A. Schaller, H. Schneuwly, V.G. Sandukovsky, V.A. Stolupin, V.P. Volnykh, and J. Woźniak, Experimental study of μ-atomic and μ-molecular processes in pure helium and deuterium-helium mixtures, http://xxx.lanl.gov, arXiv preprint nucl-ex//0312018, 2003; submitted to Phys. Rev. A