BADANIA W ZAKRESIE FIZYKI MIONOWEJ ORAZ SYNTEZY JĄDROWEJ
(Sprawozdanie z badań statutowych w roku 2004)
Nr umowy: 11.220.01M

KIEROWNIK ZADANIA: dr Jan Woźniak

WSPÓŁPRACA:
           ZPE WFITJ AGH;
           IFJ im. H.Niewodniczańskiego w Krakowie;
           ZIBJ Dubna, Rosja;
           Physics Institute, University of Fribourg, Szwajcaria
           Meson Facility TRIUMF, Vancouver, Kanada;
           High Current Electronics Institute, Tomsk, Rosja;
           Paul Scherrer Institute, Szwajcaria

FINANSOWANIE:
działalność statutowa, dotacja, KBN do współpracy międzynarodowej, grant Pełnomocnika PAA w ZIBJ Dubna, środki instytucji współpracujących

OPIS PRAC.
W roku 2004 kontynuowano we współpracy z w.w. ośrodkami prace w zakresie fizyki atomów i molekuł mionowych, dotyczące m.in. reakcji jądrowych (synteza jąder katalizowana mionami, wychwyt mionów) oraz procesów μ-atomowych i μ-molekularnych zachodzących w mieszaninach izotopów wodoru, deuteru i helu. Kontynuowane były także badania syntezy lekkich jąder przy małych energiach zderzeń (E < ~ keV) przy wykorzystaniu techniki Z-pinch'u.
Wyniki prac przedstawiono w publikacjach w czasopismach, preprintach i na wystąpieniach konferencyjnych.
Oto szczególowa problematyka prac:

Badania reakcji z udziałem atomów mionowych

Reakcje syntezy lekkich jąder przy małych energiach zderzeń przy użyciu techniki Z-pinch'u

PUBLIKACJE 2004

                             Czasopisma:

 1. V.M. Bystritsky, V.F. Boreiko, M. Filipowicz, V.V. Gerasimov, O. Huot, P.E. Knowles, F. Mulhauser, V.N. Pavlov, L.A. Schaller, H. Schneuwly, V.G. Sandukovsky, V.A. Stolupin, V.P. Volnykh, and J. Woźniak, Muon capture by 3He nuclei followed by proton and deuteron production, Phys. Rev. A69 (2004) 012712

                             Preprinty, prace w druku:

 2. V.M. Bystritsky, V.F. Boreiko, W. Czaplinski, M. Filipowicz, V.V. Gerasimov, O. Huot, P.E. Knowles, F. Mulhauser, V.N. Pavlov, N.P. Popov, L.A. Schaller, H. Schneuwly, V.G. Sandukovsky, V.A. Stolupin, V.P. Volnykh, and J. Woźniak, Experimental study of μ-atomic and μ-molecular processes in pure helium and deuterium-helium mixtures, submitted to Phys. Rev. A

 3. V.M. Bystritsky, M. Filipowicz, V.V. Gerasimov, P.E. Knowles, F. Mulhauser, N.P. Popov, V.A. Stolupin, V.P. Volnykh, and J. Woźniak, Nuclear fusion in muonic deuterium-helium complex, submitted to Phys. Rev. A

 4. M. Filipowicz, V.M. Bystritsky, P.E. Knowles, F. Mulhauser, J. Woźniak, Method of Monte Carlo grid for data analysis, arXiv:nucl-ex//0412055, submitted to Nuclear Instruments and Methods A

 5. V.M. Bystritsky, Vit.M. Bystritskii, G.N. Dudkin, V.V. Gerasimov, A.R. Krylov, G.A. Mesyats, B.A. Nechaev, V.N. Padalko, S.S. Parzhitski, F.M. Penkov, N.A. Ratakhin, V.A. Stolupin, J. Woźniak, Study of the pd nuclear reaction at ultralow collision energies using hydrogen plasma liner, submitted to Yadernya Fizika

 6. V.M. Bystritsky, Vit.M. Bystritskii, V.V. Gerasimov, G.N. Dudkin, A.R. Krylov, G.A. Mesyats, B.A. Nechaev, V.N. Padalko, S.S. Parzhitski, F.M. Penkov, N.A. Ratakhin, S.A. Sorokin, V.A. Stolupin, J. Woźniak, Application of inverse Z-pinch for study of the pd reaction at keV energy range, submitted to Nuclear Instruments and Methods A

                             Wystąpienia konferencyjne:

 7. V.M. Bystritsky, Vit.M. Bystritskii, J. Woźniak, V.V. Gerasimov, G.N. Dudkin, A.R. Krylov, G.A. Mesyats, B.A. Nechaev, V.N. Padalko, S.S. Parzhitski, F.M. Penkov, N.A. Ratakhin, S.A. Sorokin, V.A. Stolupin, Dynamics of hydrogen liner formation in the inverse Z-pinch configuration at the MIG accelerator. First results of studying the pd reaction, In: BEAMS 2004, Abstracts. - (Eds. Mesyats, G.; Smirnov, V.; Glukhikh, V.; Engelko, V.) 15-th Int. Conference on High-Power Particle Beams (BEAMS'2004), St. Petersburg, Russia, July 18 - 23, 2004

 8. V.M. Bystritsky, V.V. Gerasimov, S.S. Parzhitski, V.A. Stolupin, Vit.M. Bystritskii, J. Woźniak, E.N. Volkov, N.A. Ratakhin, S.A. Sorokin, G.N. Dudkin, B.A. Nechaev, V.N. Padalko, G.A. Mesyats, Hydrogen inverse Z-pinch at high-current MIG accelerator, 13-th Symposium on high current electronics & 7-th Conference on modification of materials with particle beams and plasma flows, Tomsk, Russia, 25 - 30 July, 2004

 9. V.M. Bystritsky, G.N. Dudkin, V.V. Gerasimov, R.V. Kublikov, B.A. Nechaev, V.N. Padalko, S.S. Parzhitski, V.S. Smirnov, V.A. Stolupin, J. Woźniak, Scintillation Detectors in the Nuclear and Electromagnetic Radiations of Powerful Pulsed Fields, 13-th Symposium on high current electronics & 7-th Conference on modification of materials with particle beams and plasma flows, Tomsk, Russia, 25 - 30 July, 2004

 10. G.N. Dudkin, B.A. Nechaev, V.N. Padalko, V.M. Bystritsky, V.V. Gerasimov, S.S. Parzhitski, V.A. Stolupin, J. Woźniak, Search of interaction processes of plasma opposing fluxes, 13-th Symposium on high current electronics & 7-th Conference on modification of materials with particle beams and plasma flows, Tomsk, Russia, 25 - 30 July, 2004