BADANIA W ZAKRESIE FIZYKI MIONOWEJ ORAZ SYNTEZY JĄDROWEJ
(Sprawozdanie z badań statutowych w roku 2005)
Nr umowy: 11.220.01M

KIEROWNIK ZADANIA: dr Jan Woźniak

WSPÓŁPRACA:
           ZPE WFITJ AGH;
           IFJ im. H.Niewodniczańskiego w Krakowie;
           ZIBJ Dubna, Rosja;
           Physics Institute, University of Fribourg, Szwajcaria

FINANSOWANIE:
działalność statutowa, dotacja, KBN do współpracy międzynarodowej, grant Pełnomocnika PAA w ZIBJ Dubna, środki instytucji współpracujących

OPIS PRAC.
W roku 2005 kontynuowano we współpracy z w.w. ośrodkami prace w zakresie fizyki atomów i molekuł mionowych, dotyczące m.in. reakcji jądrowych (synteza jąder katalizowana mionami) oraz procesów μ-atomowych i μ-molekularnych zachodzących w mieszaninach izotopów wodoru, deuteru i helu. Kontynuowane były także prace dotyczące syntezy lekkich jąder przy małych energiach zderzeń (E < ~ keV) przy wykorzystaniu techniki Z-pinch'u.
Wyniki prac przedstawiono w publikacjach w czasopismach, preprintach i na wystąpieniach konferencyjnych (materiały w załączeniu).
Oto szczególowa problematyka prac:

Reakcje z udziałem atomów mionowych

Reakcje syntezy lekkich jąder przy małych energiach zderzeń

PUBLIKACJE 2005

                             Czasopisma:

 1. V.M. Bystritsky, V.F. Boreiko, W. Czaplinski, M. Filipowicz, V.V. Gerasimov, O. Huot, P.E. Knowles, F. Mulhauser, V.N. Pavlov, N.P. Popov, L.A. Schaller, H. Schneuwly, V.G. Sandukovsky, V.A. Stolupin, V.P. Volnykh, and J. Wozniak, Experimental study of μ-atomic and μ-molecular processes in pure helium and deuterium-helium mixtures, Phys. Rev. A 71 (2005) 032723

 2. M. Filipowicz, V.M. Bystritsky, P.E. Knowles, F. Mulhauser, J. Wozniak, Method of Monte Carlo grid for data analysis, Nucl. Instr. Meth. A 547 (2005) 652-662

 3. V.M. Bystritsky, Vit.M. Bystritskii, G.N. Dudkin, V.V. Gerasimov, A.R. Krylov, G.A. Mesyats, B.A. Nechaev, V.N. Padalko, S.S. Parzhitski, F.M. Penkov, N.A. Ratakhin, J. Wozniak, Study of the pd reaction at ultralow energies using hydrogen liner plasma, Physics of Atomic Nuclei, 68, 11 (2005) 1777-86 (english translation from Yadernaya Fizika, 68, 11 (2005) 1-11)

 4. G.N. Dudkin, B.A. Nechaev, V.N. Padalko, V.M. Bystritsky, V.V. Gerasimov, R.V. Kublikov, S.S. Parzhitski, V.A. Stolupin, J. Wozniak, V.I. Veretelnik, E.G. Furman, Neutron Emission Generated in the Collision of Plasma Flows in the Presence of an External Magnetic Field, Plasma Physics Reports, 31, 12 (2005) 1039 (english translation from Fizika Plazmy 31, 12 (2005) 1)

 5. V.M. Bystritsky, J. Wozniak, V.V. Gerasimov, G.N. Dudkin, R.V. Kublikov, B.A. Nechaev, V.M. Padalko, S.S. Parzhitskii and V.S. Smirnov, Scintillation detectors for Experiments on Plasma Accelerators, Instruments and Experimental Techniques, 48, 6 (2005) 764-771 (english translation from Pribory i Technika Eksperimenta, 6 (2005) 69-77)

                             Preprinty, prace w druku:

 6. V.M. Bystritsky, M. Filipowicz, V.V. Gerasimov, P.E. Knowles, F. Mulhauser, N.P. Popov, V.P. Volnykh, and J. Wozniak, Study of the nuclear fusion in muonic d-mu-3He complex, JINR Preprint E15-2005-91, Dubna, 2005, accepted for publication in European Physical Journal D

                             Conferencens, Proceedings:

 7. V.M. Bystritsky, Vit.M. Bystritskii, J. Wozniak, V.V. Gerasimov, G.N. Dudkin, A.R. Krylov, G.A. Mesyats, B.A. Nechaev, V.N. Padalko, S.S. Parzhitski, F.M. Penkov, N.A. Ratakhin, S.A. Sorokin, V.A. Stolupin, Dynamics of Hydrogen Liner Formation in the Inverse Z-pinch Configuration at the MIG Accelerator. First results of pd-reaction study., Eds. V.Engelko, G.Mesyats and V.Smirnov, Proceedings of the 15-th Int. Conf. on High-Power Particle Beams (BEAMS'2004), July 18-23, 2004, St. Petersburg, pp. 718-721, St. Petersburg, Russia, 2005

 8. G.N. Dudkin, B.A. Nechaev, V.N. Padalko, V.M. Bystritsky, R.V. Kublikov, Vit.M. Bystritskii, J. Wozniak, Generation and interaction of counter streaming plasma flows across B-field, 32-nd Int. Conf. on Plasma Science (ICOPS'205), 18 - 23 June 2005, Monterey, California, USA