BADANIA W ZAKRESIE FIZYKI MIONOWEJ ORAZ SYNTEZY JĄDROWEJ
(Sprawozdanie z badań statutowych w roku 2007)
Nr umowy: 11.220.01M

KIEROWNIK ZADANIA: dr Jan Woźniak

WSPÓŁPRACA:
           ZPE WFITJ AGH;
           IFJ im. H.Niewodniczańskiego w Krakowie;
           ZIBJ Dubna, Rosja;
           Physics Institute, University of Fribourg, Szwajcaria
           High Current Electronics Institute, Tomsk, Rosja;
           Paul Scherrer Institute, Szwajcaria

FINANSOWANIE:
działalność statutowa, dotacja, KBN do współpracy międzynarodowej, grant Pełnomocnika PAA w ZIBJ Dubna, środki instytucji współpracujących

OPIS PRAC.

Tematyka:


W roku 2007 kontynuowano (we współpracy z ZIBJ w Dubnej oraz z uniwersytetem we Fryburgu) prace w zakresie fizyki atomów i molekuł mionowych, dotyczące m.in. reakcji jądrowych (synteza jąder katalizowana mionami) oraz procesów oddziaływania atomów mionowych zachodzących w mieszaninach izotopów wodoru, deuteru i helu. Wyniki tych prac przedstawione są w publikacjach [1,7,8,9]. Drugim kierunkiem badań były prace poświecone pomiarowi przekrojów czynnych i astrofizycznych S-faktorów reakcji syntezy lekkich jąder (d+d, p+d) przy użyciu akceleratora plazy z hallowskim źrodłem jonów. Prace te były prowadzone w dużym zespole we współpracy z ZIBJ w Dubnej oraz Research Institute of Nuclear Physics i High Current Electronics Institute w Tomsku. Metodyka badań, jak również rezultaty pomiarów przedstawione są w publikacjach [2,3,4,5,6,10,11].
Spis publikacji wraz ze streszczeniami przedstawiony jest poniżej.

PUBLIKACJE 2007

                             Czasopisma:

 1. V.M. Bystritsky, V.V. Gerasimov and J. Wozniak, Measurement of helium-3 and deuterium stopping power ratio for negative muons, Eur. Phys. J. D, 42, 1 (2007) 79.

  Abstract. The measurement method and results measuring of the stopping power ratio of helium-3 and deuterium atoms for muons slowed down in the D/3He mixture are presented. Measurements were performed at four values of pure 3He gas target densities, φHe = 0.0337, 0.0355, 0.0359, 0.0363 (normalized to the liquid hydrogen density) and at a density 0.0585 of the D/3He mixture. The experiment was carried out at PSI muon beam μE4 with the momentum Pμ= 34.0 MeV/c. The measured value of the mean stopping ratio S^3He/D is 1.66 +- 0.04.

 2. G.N. Dudkin, B.A. Nechaev, ... J. Wozniak, Energy Supply to the Region of Colliding Plasma Flows with Opposite Polarization Fields, Technical Physics Letters, 33, 3 (2007) 235.

  Abstract. The interaction of two colliding deuterium plasma flows propagating in opposite directions across the magnetic field and having opposite directions of the polarization fields has been experimentally studied. The plasma flows with densities up to 10(16) cm(-3) stop and a velocity of up to 2 x 10(7) stop cm/s were formed using discharges initiated in crossed E x H fields. Each discharge operated at an electric power of up to 300 mW and a discharge current up to 100 kA. The results of measurements of the equivalent capacitance of polarized plasma flows were used to estimate the transverse permittivity of plasma. The rate of depolarization in colliding flows was determined. The frequency and energy characteristics of a plasma LC circuit formed by colliding flows were estimated. The temporal modulation of plasma density in the flows was measured.

 3. L.D. Butakov, G.N. Dudkin, ... J. Wozniak, Preliminary results on study of the d(d,n)3He reaction in astrophysical energy region with using the plasma Hall accelerator, Bulletin of RAS, Physics, 71 (2007) 1687.

  Abstract. The possibility of using a plasma accelerator based on a pulsed Hall ion source to study the characteristics of pd, dd, d3He, 3He, and4He reactions in the astrophysical energy range (2201312 keV) has been considered. The preliminary experimental data on measurement of the astrophysical S factor for the dd reaction (dd 2192 3He + n (2.5 MeV)) at average deuteron collision energies E col = 4.5 and 4.95 keV and the deuteron beam energy spread FWHM = 18% are reported. The found value of the S factor is in agreement with the results of the experiments carried out by us previously using linear plasma in the inverse Z-pinch configuration.

 4. G.N. Dudkin, B.A. Nechaev, ... J. Wozniak, Investigation of the parameters of plasma dynamic electric energy storage, Izvestiya Vuzov, Physics, 50 (2007) 118.

  Abstract. The results of the investigations of two colliding deuterium plasma flows propagating in opposite directions across the magnetic field and having opposite directions of the polarization fields has been presented. The plasma flows with densities up to 1016 cm-3 stop and a velocity of up to 2·107 cm/s were formed using discharges initiated in crossed E x H fields. Each discharge operated at an electric power of up to 300 mW and a discharge current up to 100 kA. The rate of depolarization in colliding flows was determined. The frequency and energy characteristics of a plasma LC circuit formed by colliding flows were estimated. The temporal modulation of plasma density in the flows was measured. <

 5. G.N. Dudkin, V.L. Kaminsky, ... J. Wozniak, Investigation of the d(d,n)3He reaction in deutron energy rergion 4-12 keV, Izvestiya Vuzov, Physics, 50 (2007) 96.

  Abstract. We discuss the possibility of using a plasma accelerator based on a pulsed Hall ion source to study the characteristics of pd, dd, and d3He reactions in the astrophysical energy range (2 - 12 keV). The preliminary experimental data on measurement of the astrophysical S-factor for the dd reaction (dd ->3He + n (2.5 MeV)) at the deuteron collision energies from the range 4 - 12 keV and the deuteron beam energy spread FWHM = 18agreement with the results of the experiments carried out by us previously using linear plasma in the inverse Z-pinch configuration.

                             Konferencje:

 6. Vyach.M. Bystritsky, Vit.M. Bystritskii, ... J. Wozniak, Investigations of the reactions between light nuclei using the Hall accelerator, LVII Int. Conf. on Nuclear Physics (NUCLEUS 2007) "Fundamental Problems of Nuclear Physics, Atomic Power Engineering and Nuclear Techniques", 25-29 June, Voronezh, Russia. Book of Abstracts, ISBN 598340052-5, St-Petersburg, 2007.

  Abstract.

 7. J. Wozniak, V.M. Bystritsky and V.V. Gerasimov, Stopping of negative muons in helium-3 and deuterium, Int. Conf. on Muon Catalyzed Fusion and Related Topics mCF-07, 18 -- 21 June 2007, Dubna.

  Abstract. Stopping power ratio of helium-3 and deuterium atoms for muons slowed down in the D/3He mixture was measured using 34.0 MeV/c muon beam at PSI meson factory. Four 3He targets with different gas densities and one D/3He target with helium atomic comcentration c = 0.05 were used. We present the measurement method and the analysis of experimental data. The measured value of the mean stopping ratio SHe/D is 1.66 +- 0.04.

 8. M. Filipowicz, V.M. Bystritsky, V.V. Gerasimov and J. Wozniak, Measurement of pdm fusion cycle parameters in solid H/D mixture, Int. Conf. on Muon Catalyzed Fusion and Related Topics mCF-07, 18 -- 21 June 2007, Dubna.

  Abstract. The final results of the μCF kinetics experimental study in solid hydrogen-deuterium mixtures at temperature 3K are presented. The experiment E742 has been carried out on the meson facility TRIUMF (Canada). The simultaneous analysis of the measured time distributions of pdμ molecule allowed to extract the values of the μCF chain parameters in H-D mixture: the fusion partial rates for different nuclear spin states of the pdμ molecule and the pdμ molecule formation rate.

 9. V.M. Bystritsky, M. Filipowicz, P. Knowles, F. Mulhauser and J. Wozniak, Experimental study of the MCF processes in solid H/D and H/T mixtures and in gaseous D/3He mixture, Int. Conf. on Muon Catalyzed Fusion and Related Topics mCF-07, 18 -- 21 June 2007, Dubna.

  Abstract. Methods and results of the two independent cycles of experiments performed at the meson factory TRIUMF (Canada) and PSI (Switzerland) and aimed at studying the μ-atomic and μ-molecular processes are reviewed. Application of the time-of-flight method and the solid hydrogen isotope mixture targets (H-D and H-T) at temperature 3 K in the TRIUMF experiments allowed obtaining for the first time a number of very important parameters of the muonic processes occuring in these mixtures. In PSI experiment the rate of the nuclear fusion in dμ3He has been measured for the first time.

 10. V.M. Bystritsky, Vit.M. Bystritskii, ... J. Wozniak, Study of the reactions between light nuclei at ultralow energies using high power plasma accelerators, Int. Conf. on Muon Catalyzed Fusion and Related Topics mCF-07, 18 --21 21 June 2007, Dubna.

  Abstract. Measuring the astrophysical S-factors and cross sections of the reactions between light nuclei (pd,dd,d3He, and d6Li) allows to resolve many questions existing both in astrophysics and in nuclear physics. Research of the given processes in the ultralow energy region is rather problematic since intesity of the beams of the accelerated particles produced by classical accelerators are extremely low ( 1012 - 1013 s-1), and cross sections of these nuclear reactions in the astrophysical energy region are extremely small (10-39 - 10-33 cm2). An impetus to the current intensive study of indicated reactions has become the possibility of for these purposes using pulsed high-current plasma accelerators. Plasma accelerators with the liner plasma formation in the direct and inverse Z-pinch configuration and with closed Hall current pulse ion source allowed to receive the quantitative information on the astrophysical S-factors and effective cross sections of the pd and dd reactions (pd->4He+γ;dd-> 3He+n) in the energy region 2 - 12 keV. The results obtained indicate that, on the one hand, the technique proposed by us is worthy and can be effectively used to study nuclear reactions in the astrophysical energy region and, on the other hand, can be considered as a basis of the nuclear-physics diagnostics of plasma processes.

 11. Vyach.M. Bystritsky, Vit.M. Bystritskii, ... J. Wozniak, Study of the reactions between light nuclei in the astrophysical energy using the plasma Hall accelerator, Proc. of XI International Seminar on Electromagnetic Interactions of Nuclei (EMIN-2006, Moscow, Sept. 21-24, 2006), Moscow, INR RAS, 2007, p. 202.

  Abstract. Using the plasma accelerator based on the pulse Hall ion source, the first measurements of the astrophysical S-factor of the d+d->3He+n reaction were performed for deuteron energies 9.1 and 9.9 keV. The observed values of the S-factor and effective cross sections σdd for dd reaction are in agreement with the results obtained by us earlier in the experiments at liner plasma accelerators (in configuration of both direct and inverse Z-pinch). The preliminary results have confirmed the fact that the proposed technique can be effective to study nuclear reactions between light nuclei in the astrophysical energy region.
File translated from TEX by TTH, version 3.81.
On 1 Jul 2008, 14:14.