main    scientific_work    dydaktyka    varia


Zbiór przydatnych materiałów z fizyki

  1.  Teoria pasmowa *
  2.  Opracowanie danych pomiarowych **
  3.  Przyrządy pomiarowe **
  4.  Przedmiot kursowy - fizyka ciała stałego
  5. Przedmiot obieralny - przemiany fazowe i zjawiska krystaliczne
  6. Przedmiot kursowy - fizyka (Wydział Metali Nieżelaznych)

*  Realizacja: R. Kosturek na konkurs "Notatki w internecie"
** Opracowania pochodzą ze skryptu AGH "TYTUL"Materiały do ćwiczeń

created by: Piotr Dul