Piotr Gronek's Home Page
    Piotr Gronek's  Home Page
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12Semestr zimowy 2017/2018

Inne informacje: patrz "Ogłoszenia"

Tematyka wykładu "Sieci Komputerowe i Internet"

 • Klasyfikacja sieci komputerowych,
 • Modele referencyjne,
 • Działanie sieci lokalnych,
 • Sieć Ethernet/IEEE 802.3 i pochodne,
 • Rodzina protokoów TCP/IP,
 • Protokoły trasowania dynamicznego,
 • Wybrane protokoły aplikacyjne,
 • Sieci rozległe, MPLS, Carrier Ethernet, DCB,
 • Bezpieczeństwo sieci IP,
 • Transmisje multimedialne w sieciach IP,
 • Przyszłość Internetu.

line
Ostatnia modyfikacja: niedawno ;)