Automaty komórkowe Krzysztof Kułakowski
Wydane przez Ośrodek Edukacji Niestacjonarnej

Więcej informacji