Literatura

1
P.Bak, C.Tang and K.Wiesenfeld, Phys.Rev.Lett. 59 (1987) 381.

2
P.Bak, C.Tang and K.Wiesenfeld, Phys.Rev. A 38 (1988) 364.

3
H.Haken, Synergetics, Springer, Berlin 1982.

4
H.G.Schuster, Chaos deterministyczny. Wprowadzenie,Wyd.Nauk.PWN, Warszawa 1993.

5
J.J.Binney, N.J.Dowrick, A.J.Fisher i M.E.J.Newman, Zjawiska krytyczne. Wstęp do teorii renormalizacji, Wyd.Nauk.PWN, Warszawa 1998.

6
H.Flyvbjerg, Phys.Rev.Lett. 76 (1996) 940.

7
D.Dhar, Phys.Rev.Lett. 64 (1990) 1613.

8
A.Mehta and G.C.Barker, Rep.Prog.Phys. 57 (1994) 383.

9
M.Massalska-Arodź, Delta 2 (1995) 1.

10
A.Alippi, P.Diodati and G.Paparo, Acoustic Lett. 17 (1994) 193.

11
N.G.van Kampen, Procesy stochastyczne w fizyce i chemii, PWN, Warszawa 1990.

12
E.R.Berlekamp, J.H.Conway and R.K.Guy, Winning Ways for Your Mathematical Plays, Vol.2, Academic Press, New York 1982.

13
C.Bennett and M.S.Bourzutschky, Nature 350 (1991) 468.

14
J.Hemmingson, Physica D 80 (1995) 151.

15
J.M.Massalski, Fizyka jądrowa, Skrypt uczelniany AGH nr.1274, Kraków 1991, s.197.

16
M.Grodecki, praca dyplomowa, WFiTJ AGH, 1997.

17
K.Malarz, K.Kułakowski, M.Antoniuk, M.Grodecki and D.Stauffer, Int.J.Mod.Phys.C 9 (1998) 449.

[<<]