PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY (Electrical Review), R. 86 NR 5/2010 s. 24 - 29

Two phase flow measurement by radioisotopes

Streszczenie. W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia dotyczace zastosowania jadrowych metod: znacznikowej i absorpcyjnej w pomiarach przepływów dwufazowych. Krótko omówiono analizę sygnałów uzyskiwanych z detektorów przy zastosowaniu metody korelacji wzajemnej i metody fazy wzajemnej gęstosci widmowej mocy. Podano przykłady zastosowań radioizotopów w badaniach przepływów mieszanin ciecz-gaz w rurociagu poziomym oraz ciecz-ciało stałe w rurociagu pionowym i kanale otwartym.

Abstract. This paper presents an application of radiotracers and gamma absorption in two-phase flow measurements. Two selected methods of recorded signal analysis, based on the cross-correlation function and the phase of the cross-spectral density distribution are described. Selected examples illustrate an application of the radioisotopes to evaluation of the liquid-gas flow in a horizontal pipe and hydrotransport of solid particles in a vertical pipe and open channel.

Słowa kluczowe: pomiary przepływów dwufazowych, metody radioizotopowe, korelacja wzajemna, widmo wzajemne

Keywords: two-phase flow measurement, radioisotopes application, cross-correlation, cross-spectrum