PUBLIKACJE

 

 1. M. Sleziak, L. Petryka, M. Zych: Natural Radioactivity of Soil and Sediment Samples Collected from Postindustrial Area, Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 19, No. 5 (2010), 1095-1099, Full text
 2. L. Petryka, R. Hanus, M. Zych, M. Sleziak: Radioizotopowe pomiary przepływów dwufazowych, PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY (Electrical Review), R. 86 NR 5/2010 s. 24 - 29, ISSN 0033-2097, Abstract,
 3. M. Zych, L. Petryka, R. Hanus: Badania przepływu dwufazowego ciecz - ciało stałe w rurociągu pionowym metodami radioizotopowymi Częsc 1. Pomiar prędkosci transportu ziaren fazy stałej, PAK vol. 56, 2010, s. 315-317, ISSN 0032-4140.
 4. M. Zych, L. Petryka, R. Hanus: Badania przepływu dwufazowego ciecz - ciało stałe w rurociągu pionowym metodami radioizotopowymi Częsc 2. Wyznaczanie objętosciowego natężenia przepływu ziaren fazy stałej PAK vol. 56, 2010, s. 318-321, ISSN 0032-4140.
 5. R. Hanus, L. Petryka, M. Zych: Symulacyjna analiza losowych błędów estymacji czasu opóznienia przy zastosowaniu metody korelacyjnej i fazowej, Wydawnictwo Pomiary Automatyka Kontrola, PAK  vol. 54, 2008/12, s. 860-862, ISSN 0032-4140,
 6. L. Petryka, M. Zych, R. Hanus: Stanowisko do badań metod pomiaru przepływu cieczy w rurociągu, Wydawnictwo Pomiary Automatyka Kontrola, PAK vol. 54, 2008/12, s. 863-865, ISSN 0032-4140,
 7. L. Petryka, R. Hanus, M. Zych,: Analiza statystyczna sygnałów w radioizotopowych pomiarach przepływów dwufazowych, Wydawnictwo Pomiary Automatyka Kontrola, PAK vol. 54, 2008/12, s. 866-868, ISSN 0032-4140,
 8. Leszek Petryka, Marcin Zych, Robert Hanus, Stanowisko do oceny metod pomiaru przepływu cieczy w rurociągu, XVI Międzynarodowe Seminarium Metrologów - MSM'08, "Metody i Technika Przetwarzania Sygnałów w Pomiarach Fizycznych", Rzeszów-Bezmiechowa 22 - 25 wrzesnia 2008 
 9.  Leszek Petryka, Robert Hanus, Marcin Zych, Analiza statystyczna sygnałów w radioizotopowych pomiarach przepływów dwufazowych XVI Międzynarodowe Seminarium Metrologów - MSM'08, "Metody i Technika Przetwarzania Sygnałów w Pomiarach Fizycznych", Rzeszów-Bezmiechowa 22 - 25 wrzesnia 2008
 10. Systemy i technologie wydobycia konkrecji z dna oceanów : monografia - Systems and technologies for mining of nodules from ocean floor / pod red. Jerzego Soboty ; [aut.]: Jerzy Sobota, Pavel Lasak, Paweł Zworski, Ryszard Kotliński, Viktor Aleksandrow, Leszek Petryka, Franciszek Plewa - Wrocław: Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, 2005 - 140 s. - (Współczesne Problemy Inżynierii ¦rodowiska; 4); (Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu; nr 521. Monografie ; 43). - Bibliogr. przy rozdz., Streszcz., Summ. - Raport z projektu zrealizowanego przez zespół w składzie: Leszek PETRYKA, Leszek FURMAN, Zdzisław STĘGOWSKI, Rafał KĘBŁOWSKI, Andrzej OCHOŃSKI, Radosław MURZYN, Aleksander KUPIEC [et al.], ISSN 0867-7964.
 11. J. Sobota, S. Boczarski, L. Petryka, M. Zych: Measurement of velocity and concentration of nodules in vertical hydrotransport, The Proceedings of the 6th (2005) ISOPE Ocean Mining Symposium, Changsha, Hunan, China, October 10-13, 2005, International Society of Offshore and Polar Engineers, s. 251 - 256, ISSN (printed): 1098-6189.
 12. L. Petryka: Kierunki rozwoju metod radioizotopowych stosowanych w badaniach procesów przepływowych - Development of radioisotope application in flow processes investigation, W: Technika jadrowa w przemysle, medycynie, rolnictwie i ochronie srodowiska: krajowe sympozjum: Kraków, 7-9 wrzesnia 2005 / red. Ł. Chmura [et al.]. - Kraków: Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, 2005. - s. 201-206. - Bibliogr. s. 165 - 170, ISBN 83-921064-2-3.
 13. L. Petryka, M. Zych, W. Mastej, J. Kępiński, G. Rzepa: Analiza przepływu zawiesin okrzemkowo-iłowych w laboratoryjnym kanale otwartym - Analysis of diatomite-clayey suspensions flow in a laboratory flume, W: Technika jadrowa w przemysle, medycynie, rolnictwie i ochronie srodowiska: krajowe sympozjum: Kraków, 7-9 wrzesnia 2005 / red. Ł. Chmura [et al.]. - Kraków: Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, 2005. - S. 201-206, ISBN 83-921064-2-3.
 14. L. Petryka, M. Zych, R. Murzyn, The non-stationary two-phase flow evaluation by radioisotopes, Nukleonika : The International Journal of Nuclear Research. - 2005 vol. 50 s. 43 - 46. - Bibliogr. s. 46, Impact Factor: 0.289, Full text 
 15. L. Petryka , Application of radioisotope measurements in two-phase flow analysis - Keynote Lecture, Proceedings of the 12th international conference on Transport & sedimentation of solid particles : 12th international symposium on Freight pipelines : September 20-24, 2004 Prague, Czech Republic. Vol. 1 / eds. P. Vlasák, P. Filip, J. Sobota. [Wrocław : Wydawnictwa AR], 2004.  (Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu ; nr 481. Konferencje ; 37).  S. 59-74. -Bibliogr. s. 73-74, ISBN 80-239-3465-1. 
 16. J. Sobota, S. Boczarski, L. Petryka, M. Zych Radioisotope measurements of nodule transport velocities in a vertical pipe, Proceedings of the 12th international conference on Transport & sedimentation of solid particles : 12th international symposium on Freight pipelines : September 20-24, 2004 Prague, Czech Republic. Vol. 2 / eds. P. Vlasák, P. Filip, J. Sobota. -[Wrocław : Wydawnictwa AR], 2004. -(Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu ; nr 481. Konferencje ; 37). -S. 611-619. -Bibliogr. s. 619, ISBN 80-239-3465-1.
 17. L. Petryka, M. Zych, R. Murzyn, The non-stationary two-phase flow evaluation by radioisotopes, Tracers and tracing methods TRACER 3 : 22-24 June 2004, Ciechocinek, Poland : proceedings / Warsaw University of Technology. Faculty of Process and Chemical Engineering. Institute of Nuclear Chemistry and Technology ; Laboratoire des Sciences du Génie Chemique ; International Atomic Energy Agency. -Warszawa : INChT, 2004. -S. 34-39. -Bibliogr. s. 39, Abstr
 18. L. Furman, L. Petryka, Z. Stęgowski, A. Wierzbicki, Data acquisition and processing in radiotracer experiments, Nuclear Instruments & Methods in Physics Research B. --- 2003 vol. 211 no. 3 s. 436--442. --- Bibliogr. s. 442, Abstr., Impact Factor: 1.041  
 19. Jerzy Sobota, Stanisław Boczarski, Leszek Petryka, Valcana Stoyanova, Slip velocity in nodules vertical flow-- experimental results,  The Proceedings of the fourth (2001) Isope [International Society of Offshore and Polar Engineers] Ocean Mining Symposium : Exploration and Survey, Environment, Mining Systems and Technology, Deep-Ocean Water, and Processing  Szczecin, September 23--27,2001 / eds. Jin S. Chung, Valcana Stoyanova ; ISOPE ; Interoceanmetal Joint Organization, Szczecin. --- Cupertino : ISOPE, 2001. --- S. 127--131. --- Bibliogr. s. 131, Abstr. Abstr., ISSN (printed): 1098-6189. 
 20. Rafał Kębłowski, Leszek Petryka,  Radiotracers application for analysis of multiphase flows: Technika jadrowa w przemysle, medycynie, rolnictwie i ochronie srodowiska : krajowe sympozjum : 17--19 kwietnia 2002 Warszawa. T. 2 / red nauk. Piotr Urbański ; Instytut Chemii i Techniki Jadrowej. --- Warszawa : IChTJ, 2002. --- (Raporty IChTJ. Seria A ; nr 2/2002). --- Opis częsc. wg programu sympozjum. --- S. 365--372. --- Bibliogr. s. 372, Abstr.
 21. Edward Nowak, Leszek Petryka, Design of multiphase flow velocity measurement in pipes: Technika jadrowa w przemysle, medycynie, rolnictwie i ochronie srodowiska : krajowe sympozjum : 17--19 kwietnia 2002 Warszawa. T. 2 / red nauk. Piotr Urbański ; Instytut Chemii i Techniki Jadrowej. --- Warszawa : IChTJ, 2002. --- (Raporty IChTJ. Seria A ; nr 2/2002). --- Opis częsc. wg programu sympozjum. --- S. 359--364. --- Bibliogr. s. 364, Abstr.
 22. L. Petryka, R. Kębłowski, X. Gao, Kushartono, R. Murzyn, Measurement of slip velocity during hydrotransport through vertical pipes: Tracers and tracing methods : [proceedings of: first international congress 29--31 Mai 2001 Nancy] / Ed. Jean Pierre Leclerc. --- Nancy : Société Francaise de Génie des Procédés, 2001. --- (Recents progres en genie des procedes ; no. 79 ; vol. 15). --- S. 325--332. --- Bibliogr. s. 332, Abstr., ISBN 2-910239-53-5. 
 23. L. Petryka, Radiometric cross-correlation techniques for flow rate measurement in multi-phase systems, International Atomic Energy Agency Consultant's Meeting on "Radiometric cross-correlation techniques for flow rate measurement held in Krakow, 22 - 26 October 2001, p 1 - 31.
 24. Leszek Petryka, Wiesław Maczka, Jerzy Kicki,  Isotope estimation of gold enrichment in Z.G. ,,Polkowice'' /(Izotopowa ocena wzbogacalnosci złota w Z.G. ,,Polkowice) : ,,ICNOP'99'' : V międzynarodowa konferencja Przeróbki rud metali nieżelaznych : materiały konferencyjne = V International Conference on Non-Ferrous Ore Processing : conference proceedings. Szklarska Poręba -- Poland, 25--27.10.1999 r. / Instytut Metali Nieżelaznych -- Gliwice, KGHM ,,Polska Miedz'' SA, CBPM ,,Cuprum''. --- Gliwice : Instytut Metali Nieżelaznych, 1999. --- S. 210--222. --- Bibliogr. s. 221--222, ISBN 83-910092-3-8.
 25. L. Petryka, Regional Training Course on Gamma-Ray Cross Correlation Techniques for Multi-Phase Flow Measurements, held in Kuala Lumpur, Malaysia, July 12 - 16, 1999, UNDP/RCA/IAEA, p. 1 - 39, 
 26. Leszek Petryka, Wiesław Maczka, Jerzy Kicki, Investigations of gold and other precious metals recovery by nuclear methods] / Badania odzysku złota i innych metali przy wykorzystaniu metod jadrowych/ : Złoża rud miedzi -- geologia, mineralogia, geochemia, technologia, stan badań, perspektywy : konferencja naukowa, Lubin 17--18 wrzesień 1998 / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne. --- Kraków : [s. n.], 1999. --- (Polskie Towarzystwo Mineralogiczne -- Prace Specjalne ; z. 12 1998 r.). --- S. 89--100. --- Bibliogr. s. 100, ISSN (printed): 0867-7360.
 27. L. Petryka, L. Furman, A. Ochonski, K. Przewlocki, Z. Stegowski, Nuclear Methods Applied to Evaluation of Gold Concentration Process, "Traceurs et méthodes de traçage" RÉCENTS PROGRÈS EN GÉNIE DES PROCÉDÉS, Vol. 12-1998 61, p. 279 - 284, ISBN 2-910239-35-7.
 28. Z. Stegowski, L. Furman, L. Petryka, K. Przewlocki, M. Wojcik, Sewage Flow Rate Measurements in Krakow Cable Factory, Proceedings of National Symposium "Nuclear Techniques in Industry, Medicine, Agriculture and Environment Evaluation", held in Krakow September 16-18, 1998, p. 366-371,
 29. L. Furman, L. Petryka, K. Przewlocki, Z. Stegowski, A. Wierzbicki, Versatile PC-Logger for Radioisotope Measurements, Proceedings of National Symposium "Nuclear Techniques in Industry, Medicine, Agriculture and Environment Evaluation", held in Krakow September 16-18, 1998, p. 271-274, 
 30. L. Petryka, Sealed Sources Application for Precise Velocity Measurements in Two Phase Flows, Proceedings of National Symposium "Nuclear Techniques in Industry, Medicine, Agriculture and Environment Evaluation", held in Krakow September 16-18, 1998, p. 216-221, 
 31. K. Przewłocki, L. Furman, L. Petryka, Z. Stęgowski, M. Wójcik , Flow Measurements in Sewers by the Use of Radioisotope Methods, Proceedings of "Transport and Sedimentation of Solid Particles" 9-th International Conference, 2 - 5 September, 1997, Krakow, 579 - 583 
 32. K. Przewłocki, L. Furman, L. Petryka, Z. Stęgowski, New Trends in Radiotracer Methodology, IAEA Report of the Consulting Meeting on Emerging New Applications of Radiotracers in Industry, Vienna, 3-6 June 1997 
 33. K. Przewłocki, L. Furman, L. Petryka, Z. Stęgowski, J. Kamiński, Slip Velocity Measurements of Sand-Stone -Water Slurries in Vertical Pipes, J. Hydrol. Hydromech., 44, 1996, 1, 3-11, ISSN 0042-790X. 
 34. L. Petryka, Z. Stegowski, K. Przewlocki, L. Furman, M. Tondera, Copper Ore Processing Analysis on the Radioisotope Measurements at POLKOWICE Mine, Proceedings of "III International Conference on Copper Ore Processing" Zakopane, June 3 - 5, 1996, Edited by Cuprum, 1996 (in Polish), p. 45-52. 
 35. Z. Stegowski, L. Furman, L. Petryka, K. Przewlocki, The Radiotracer Applications to Investigations of Copper Ore Concentrate Dewatering Process, Proceedings of IV International Symposium "Mathematical Method Applications in Science and Techniques ", Kraków, 20-21 June (1995), 379-390, (in Polish). 
 36. L. Furman, L. Petryka, K. Przewlocki, Z. Stegowski, The Computing Method Application in the Industrial Radiotracer Experiment, Proceedings of XIX Symposium "Applications of Mathematics and Computing in Geology ", Krakow, January (1995), 31-38, (in Polish).  ISBN 83-901393-2-4.
 37. L. Furman, L. Petryka, K. Przewlocki, Z. Stegowski, The Radiotracer Application to Investigations of flotation efficiency in the DENVER and OK-50 Machines, Proceedings of National Symposium "Nuclear Techniques in Industry, Medicine, Agriculture and Environment", Warsaw, 24-27 April, (1995),  pp. 179-186, (in Polish). ). 
 38. L. Petryka, The Microstructure of Hydromixture Flow Identified by the Absorption of Gamma Radiation, Proc. of Int. Conf. on Transport and Sedimentation of Solid Particles, Prague, Jan. 24-26, (1995), pp. E5-1 ¸ E5-6. 
 39. K. Przewlocki, L. Furman, L. Petryka, Z. Stegowski, J. Kaminski, Measurements of Slip Velocities in the Vertical and Horizontal Pipes of Sand-Stone -Water Slurries, Proc. of Int. Conf. on Transport and Sedimentation of Solid Particles, Prague, Jan. 24-26, (1995) 
 40. Z. Stegowski, K. Przewlocki, L. Furman, L. Petryka, A. Wieniewski, The Radiotracer Investigations of the Copper Ore Concentration in Different Type of Flotation Machines , Rudy i Metale Nieżelazne, Vol. 40, (1995), No.8, p. 305-310, (in Polish), ISSN (printed): 0035-9696.. 
 41. L. Furman, L. Petryka, K. Przewlocki, Z. Stegowski, B. Tora, The Radiotracer Applications to Investigations of Copper Ore Processing in LUBIN Mine Proceedings of "International Conference on Copper Ore Processing" Swieradów Zdrój 1994, Edited by Cuprum, 1994 (in Polish), p. 179-188. 
 42. L. Furman, L. Petryka, K. Przewlocki, Z. Stegowski, B. Tora, The Radiotracer Investigations of Copper Ore Concentrate Dewatering Process, Proceedings of "International Conference on Copper Ore Processing" Swieradów Zdrój 1994, Edited by Cuprum, 1994 (in Polish), p. 189-198.
 43. Petryka L., Furman L., Przewlocki K., Stegowski Z., (1993) Radioisotope investigation of copper ore dressing processes, Nuclear Geophysics vol. 7 no. 2(1993), pp. 313 - 322, ISBN: 0-08-029158-9
 44. L. Petryka, J. Oszajec, The Cross-correlation Method of Solid Particle Velocity Measurements in Industry, Nuclear Geophysics Vol. 7 no. 2(1993), pp. 323 - 333, ISBN: 0-08-029158-9
 45. L. Petryka, The Cross-Correlation Method of Precise Solid-Particle Velocity Measurements, Trans. of ANS, suppl. No.1 to vol.65, p.32, 1992, ISSN (printed): 0003-018X.
 46. K. Przewlocki, L. Furman, L. Petryka, Z. Stegowski, The Mobile 24 Channel Industrial Radiotracer Laboratory, Advisory Group Meeting on Improved Detection System and Techniques and Applications of Short Lived Radiotracers in Industry, 21-25 May, 1991, Delft, Netherlands.
 47. L. Petryka, L. Furman, K. Przewlocki, Z. Stegowski, M. Antoniuk - The Multidetector System and Data Processing by Means of Correlation Methods, invited paper to International Conference on Radioisotope Application and Radiation Application in the Industry, Berlin, 1991, Proceedings pp. 121 - 145, Berlin 1991 
 48. K. Przewlocki, L. Petryka, Z. Stegowski - Radiotracer Identification of the Copper Ore Beneficiation Process - Isotopenpraxis 26 (1990) 9, pp. 439-444, ISSN (printed): 0021-1915. 
 49. Charlton J.S., Eapen A.C., Flachowski J., Freyer K., Fries B.A., Gilath Ch., Guizerix J., Heslop J.A., Jones J.L., Kuoppamaki R., Leonhardt J., Margrita R., Michalik J., Morch E., Niemi A.,  Petryka L., Przewlocki K., Rao S.M., Sailer S., Sevel T., Thyn J., Wolter J., Guidebook on Radioisotope Tracers in Industry, IAEA Technical Reports Series No. 316, Vienna 1990 Bibliogr. s. 374, ISBN 92-0-165090-6 
 50. L. Petryka, K. Przewłocki, Optimization of Copper Ore Processing by Means of Radioactive Tracers, Isotopenpraxis 25 (1989) 4, pp. 139-143, ISSN (printed): 0021-1915. 
 51. K. Przewłocki, L. Petryka, P. Jodłowski, Z. Stęgowski, Measurements of Slip Velocity of Solid Separate Particles in Relation to Liquid by means of Fast Radiotracer Method, Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej, Z. 99 (918), p. 73, ISSN (printed): 0372-9494. 
 52. L. Furman, L. Petryka, K. Przewłocki, P. Jodłowski, K. Palacz, A Data Collection and Analysis System for Radiotracer Measurements, Polish Engineering, Warsaw 4 (121), 1987 pp. 33 
 53. P. Jodłowski, K. Przewłocki, L. Petryka, E. Bak, J. Kamiński, A. Lisowski, Spatial density distribution of the water-sand mixtures in pipelines at high flow velocity, Archive of Hydrotechnics, vol. XXXIII, 1986, 4, ISSN 1230-235X. 
 54. L. Petryka, R, Staszewski, T. Wagner-Staszewska, Radiotracer Method for Examination of Petro- and Carbochemical Processes, Drilling Oil Gas, Bulletin 2, No. 1081 (1986), pp. 181-198, ISSN 0137-6535
 55. K. Żmudziński, T. Andrys, L. Petryka, - Identification of Copper Ore Classification Products by Means of Radioactive Tracer - Erzmetall 37 (1984) Nr. 9 p. 441-444, ISSN (printed): 1613-2394.     
 56. L. Petryka, K. Przewlocki, - Radiotracer Identification of the Benefication Copper Ore in the Industrial Flotation Process - Isotopenpraxis 19 (1983) 10, pp. 339-341, ISSN (printed): 0021-1915.