Akademia Górniczo-Hutnicza 
im. St. Staszica w Krakowie
Wydział Elektrotechniki,  Automatyki, Informatyki i Elektroniki

ROCZNIK 1962 - 68


Pierwsze spotkanie po latach ... 30-stu! 

          Pomysł organizacji takiego spotkania zrodził się jeszcze w czasie 45-lecia Wydziału EAIiE, a na skutek "korytarzowych" rozmów w B1 w grudniu 1997 roku samoistnie powołał się Samozwańczy Komitet Organizacyjny Jubileuszowego Spotkania Absolwentów Wydziału Elektrotechniki, wóczas, Górniczej i Hutniczej AGH w Krakowie rocznika 1962-1968. Zaczęliśmy od sporządzenia listy Koleżanek i Kolegów, z którymi kontaktowaliśmy się, lub Ich pamiętaliśmy z okresu studiów, a uzupełniliśmy ją o dane z archiwum. Na liście znalazły się 124 nazwiska. Studia zaczynało w 1962 roku 160 osób, lecz nie wszyscy ukończyli je w terminie (1968 r.), niektórzy przenieśli się na inne wydziały lub uczelnie. 

         Spotkanie odbyło się 30 maja 1998 roku i wzięło w nim udział 51 osób. Około 10 Kolegów nie mogło być obecnych z różnych powodów: sprawy osobiste (np. ślub syna), zawodowe (praca w soboty i niedziele), problemy z dotarciem zza wielkiej wody. Inauguracyjne sprawdzenie listy obecności odbyło się w obecności prof.Ryszarda Kozioła, reprezentującego kadrę naszych Nauczycieli i pani Dziekan dr.hab.L.Maksymowicz. Po wyczerpujących wędrówkach przez sale wykładowe i laboratoria oraz spotkaniach z prowadzącymi zajęcia Szacowne Grono byłych studentów zakończyło "spotkanie po latach" bankietem w Hotelu Continental. 

 

 

E-mail: petryka@novell.ftj.agh.edu.pl

Strona przygotowana przez: L PETRYKĘ