Logo WFiIS Logo AGH
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Adres:
AGH, Budynek D10, Sala 303
Kraków ul. Reymonta 19


Aktualności:


Dnia 10 czerwca 2015 r.(środa) o godz. 10.00 będzie dodatkowy termin, w którym odrabiać można zajęcia laboratoryjne. Studentów chętnych do skorzystania z tej możliwości prosimy o wpisywanie się na listę umieszczoną na stole w pracowni (naprzeciw wejścia) oraz na tablicy ogloszeń.
Jednocześnie przypominam, że do odrabiania ćwiczeń dopuszczone zostaną osoby, które będą miały pisemne potwierdzenie zaliczenia części teoretycznej do odrabianego ćwiczenia uzyskane wcześniej u prowadzącego zajęcia oraz odręcznie napisany wstęp teoretyczny do ćwiczenia wraz z protokołem ćwiczenia.

dr Anna Wnęk,
Kierownik Pracowni Fizycznej WFiIS AGH

prof. Andrzej Zięba
Opiekun Naukowy Pracowni


Uwagi dot. strony i opisów ćwiczeń prosimy zgłaszać osobiście do ww. osób lub pocztą na adres zieba@fis.agh.edu.pl.