Logo WFiIS Logo AGH
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Adres:
AGH, Budynek D10, Sala 303, Kraków ul. Reymonta 19


Aktualności:

UWAGA
Zajęcia laboratoryjne w Pracowni Fizycznej WFIS AGH rozpoczynają się w semestrze letnim od drugiego tygodnia semestru (z dn. 6.03.2017).
Spotkanie informacyjne dla prowadzących zajęcia będzie w środę 1.03.2017 o godzinie 12 w sali 303 (pracownia).
dr Anna Wnęk,
Kierownik Pracowni Fizycznej WFiIS AGH

prof. Andrzej Zięba
Opiekun Naukowy Pracowni


Uwagi dot. strony i opisów ćwiczeń prosimy zgłaszać osobiście do ww. osób lub pocztą na adres zieba@fis.agh.edu.pl.