Prof. dr hab. Kazimierz Przewłocki

Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej AGH

Zakład Radiometrii Przemysłowej i Znaczników

 

Program wykładów z fizyki na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii

Środowiska AGH realizowany w roku akad. 2000/2001

150 godzin pro studia. W tym: 90 w., 30 ćwicz.rach., 30 lab., rozłożone na 3 semestry

I semestr: 45 w., 15 ćwicz. rach.

II semestr: 45 w., 15 ćwicz.rach.,

III semestr 30 lab.

 

1. Wstęp

2. Rodzaje ruchów. Siły. Układy odniesienia

3. Zasady zachowania pędu i energii

4. Ruch obrotowy

5. Grawitacja

 

6. Drgania

7. Mechanika płynów

8. Fale

9. Deformacja sprężysta

10. Szczególna teoria względności

 

 

11. Temperatura i ciepło, budowa materii, termodynamika

12. Ładunek elektryczny i pole elektryczne

 

13. Prąd elektryczny i pole magnetyczne

14. Indukcja elektromagnetyczna, równania Maxwella

15. Optyka

16. Fizyka kwantowa

17. Fizyka atomowa

18. Lasery

19. Fizyka jądra atomowego

21. Cząstki elementarne i elementy kosmologii

 

Podręczniki:

1. I.V. Savieliew, “Kurs Fizyki” (3 tomy), PWN 1987

2. R. Resnick, D. Halliday “Fizyka” (2 tomy), PWN, 1975

3. R. P. Feynman & all. “Wykłady z fizyki” (3 tomy), PWN 1974

4. R. P. Feynman & all“The Feynman Lectures on Physics”, Adison-Wesley, New York,1965

5. C. Kittel & all. “Mechanika”, PWN 1976

6. C. Kittel, W. D. Knight M. A. Ruderman “Mechanics” McGraw-Hill, New York, 1962, 1965