Liniowa funkcja zmiennej losowej

Problem:
Jeżeli zmienna losowa Y jest liniową funkcją zmiennej losowej X, to znaczy Y = aX + b, gdzie a i b są niezerowymi stałymi to gęstość prawdopodobieństwa zmiennej losowej Y możemy obliczyć albo z ogólnego wzoru przedstawionego na poprzedniej stronie albo w sposób przedstawiony poniżej.

Rozwiązanie:
Zgodnie z definicją, dystrybuantę zmiennej losowej Y możemy zapisać jako:

Jeżeli stała a>0 to:

a jeśli stała a<0 to:

Proszę zwrócić uwagę, że już na tym etapie wyraziliśmy dystrybuantę zmiennej losowej Y FY poprzez dystrybuantę zmiennej losowej X FX którą znamy.
Ostatecznie więc dystrybuantę zmiennej Y możemy zapisać jako:

Co po zróżniczkowaniu daje funkcję gęstości prawdopodobieństwa zmiennej Y:


Powyzszy przykład zaczerpnąłem z książki Witolda Kloneckiego.