Materiały pomocnicze z Rzeczywistej Struktury Materiałów

 • Garsc pojęć z krystalografii
 • Dyfrakcja
 • Tekstura krystalograficzna
 • Tensor naprężeń i odkształceń
 • Sprezystosc
 • Naprężenia wewnętrzne
 • Fale sprężyste w kryształach
 • Defekty punktowe
 • Dyslokacje i defekty powierzchniowe
 • Krystalograficzny model odkształcenia sprężysto-plastycznego
 • Odksztalcenie plastyczne - opis ciagly
 • Rekrystalizacja materiałów
 • Laboratoryjne i przemysłowe zastosowania tekstur
 • Zastosowanie algorytmów genetycznych do optymalizacji tekstur
 • Efekt pamięci kształtu
 • Efekt pamięci kształtu - prezentacja
 • Kompozyty - prezentacja

  -------------------------------------------------

 • Przykladowe pytania na egzaminie
 • Literatura do przedmiotu

  Ogloszenia

  Egzamin - termin pierwszy: 21 czerwca 2017, godz. 10:00, sala C (w bud. D-10)

  Egzamin - termin poprawkowy: 27 czerwca 2017, godz. 10:00, sala 225 (w bud. D-10)