Grupa powtarzająca - Fizyka 2, sem. letni 2017

o zaliczeniach

p01.pdf

p02.pdf

p03.pdf

p04.pdf

egzamin, terminy

p05.pdf

p06.pdf

p07.pdf

p08.pdf

aktualne rezultaty, zaliczenia, kol. poprawkowe

We środę 7 czerwca w s.18 o godz 18-tej będzie możliwy wgląd w poprawione kolokwia

Terminy poprawkowe zaliczeń:
I termin - środa 21.VI, 18:00, s.18 D11
II termin - poniedziałek 11.IX, 12:00, s.211 D10

I termin - wyniki