Informatyka Ir, sem. letni 2018, grupy 5 i 8

o zaliczeniach

i01.pdf

i02.pdf

i03.pdf

i04.pdf

i05.pdf

i06.pdf

i07.pdf

i08.pdf

i09.pdf

i10.pdf

i11.pdf

i11a.pdf

aktualne wyniki, gr.5

aktualne wyniki, gr.8

i12.pdf

Część ocen zaliczeń (jeszcze bez kol.zal.) wpisana jest w W.Dziekanacie

Osoby: Cyrkowski,Kraus,Sroka,Struzik,Szreter,Szuster,Tyszko,Wcisło,Załęski,Zawadzki mogą przystąpić do "zerówki"

Kolokwium zaliczeniowe: 20 czerwca w terminach zajęć grup

Starostów proszę o uzgodnienie i zaproponowanie terminów kol. poprawkowych, pierwszy: po 26 czerwca, drugi - we wrześniu

Po kolokwium 20.VI zaliczenie otrzymują pp.: Jurkiewicz, Semkovych, Jurczak, Kołakowski. Brak zaliczenia: p.Sawina. Brak poprawy oceny: p.Bielesz. Oceny zaliczeń wpisane w WD.

--------------------------

Kolokwium poprawkowe I: środa 27 czerwca, godz 15:00 D10 p.211

Po kolokwium poprawkowym I: pp. Buziewicz, Sawina uzyskali zaliczenie. Oceny wpisane w WD.