Sprawozdanie rzeczowe z realizacji programu badawczego w 2004 roku.


1) Wyniki.


Szczegółowa tematyka prac i osiągnięte wyniki zaprezentowane są w w naszych publikacjach (wyszczególnionych w zał. 3). Koncentrują się one na badaniu reakcji syntezy pd i dd przy małych energiach zderzeń, a także dotyczą stałego ulepszania instalacji eksperymentalnej oraz metodyki pomiarów. W szczególności należy wymienić:

2) Spis publikacji i wystąpień konferencyjnych w 2004 r.

  1. V.M. Bystritsky, Vit.M. Bystritskii, G.N. Dudkin, V.V. Gerasimov, A.R. Krylov, G.A. Mesyats, B.A. Nechaev, V.N. Padalko, S.S. Parzhitski, F.M. Penkov, N.A. Ratakhin, V.A. Stolupin, J. Woźniak, Study of the pd nuclear reaction at ultralow collision energies using hydrogen plasma liner, submitted to Yadernya Fizika (to be published in 2005)

  2. V.M. Bystritsky, Vit.M. Bystritskii, V.V. Gerasimov, G.N. Dudkin, A.R. Krylov, G.A. Mesyats, B.A. Nechaev, V.N. Padalko, S.S. Parzhitski, F.M. Penkov, N.A. Ratakhin, S.A. Sorokin, V.A. Stolupin, J. Woźniak, Application of inverse Z-pinch for study of the pd reaction at keV energy range, submitted to Nuclear Instruments and Methods A (to be published in 2005)

  3. V.M. Bystritsky, Vit.M. Bystritskii, J. Woźniak, V.V. Gerasimov, G.N. Dudkin, A.R. Krylov, G.A. Mesyats, B.A. Nechaev, V.N. Padalko, S.S. Parzhitski, F.M. Penkov, N.A. Ratakhin, S.A. Sorokin, V.A. Stolupin, Dynamics of hydrogen liner formation in the inverse Z-pinch configuration at the MIG accelerator. First results of studying the pd reaction, In: BEAMS 2004, Abstracts. - (Eds. Mesyats, G.; Smirnov, V.; Glukhikh, V.; Engelko, V.) 15-th Int. Conference on High-Power Particle Beams (BEAMS'2004), St. Petersburg, Russia, July 18 - 23, 2004

  4. V.M. Bystritsky, V.V. Gerasimov, S.S. Parzhitski, V.A. Stolupin, Vit.M. Bystritskii, J. Woźniak, E.N. Volkov, N.A. Ratakhin, S.A. Sorokin, G.N. Dudkin, B.A. Nechaev, V.N. Padalko, G.A. Mesyats, Hydrogen inverse Z-pinch at high-current MIG accelerator, 13-th Symposium on high current electronics & 7-th Conference on modification of materials with particle beams and plasma flows, Tomsk, Russia, 25 - 30 July, 2004

  5. V.M. Bystritsky, G.N. Dudkin, V.V. Gerasimov, R.V. Kublikov, B.A. Nechaev, V.N. Padalko, S.S. Parzhitski, V.S. Smirnov, V.A. Stolupin, J. Woźniak, Scintillation Detectors in the Nuclear and Electromagnetic Radiations of Powerful Pulsed Fields, 13-th Symposium on high current electronics & 7-th Conference on modification of materials with particle beams and plasma flows, Tomsk, Russia, 25 - 30 July, 2004

  6. G.N. Dudkin, B.A. Nechaev, V.N. Padalko, V.M. Bystritsky, V.V. Gerasimov, S.S. Parzhitski, V.A. Stolupin, J. Woźniak, Search of interaction processes of plasma opposing fluxes, 13-th Symposium on high current electronics & 7-th Conference on modification of materials with particle beams and plasma flows, Tomsk, Russia, 25 - 30 July, 2004
File translated from TEX by TTH, version 3.81.
On 7 Jul 2008, 12:15.