Sprawozdanie rzeczowe z realizacji programu badawczego w 2007 roku.


1) Wyniki.

Zakres prac w 2007 roku obejmował głownie dwa kierunki: 1) dalszy rozwój metodyki badań reakcji syntezy lekkich jąder w oparciu o nowo zbudowany hallowski akcelerator strumieni plazmy, głównie w celu zwiększenia dokładności pomiarów i uzyskaniem powtarzalności wyników, łącznie z ulepszaniem aparatury oraz metod diagnostyki plazmy i rejestracji produktów reakcji, 2) zebraniu odpowiedniej statystyki "wystrzałów" wiązek plazmowych i interpretacji rezultatów w celu wyznaczenia wartości przekrojów czynnych i astrofizycznch S-faktorów reakcji syntezy pd i dd dla różnych wartości energii zderzeń. Szczegółowa tematyka prac w r. 2007 i osiągnięte wyniki zaprezentowane są w publikacjach (zał. 3).
W szczególności:

2) Publikacje z tematyki "LESI" 2006 - 2007

                Czasopisma:

  1. G.N. Dudkin, B.A. Nechaev, V.N. Padalko, V.M. Bystritsky, J. Wozniak, V.I. Veretelnik, E.G. Furman, Energy Supply to the Region of Colliding Plasma Flows with Opposite Polarization Fields, Technical Physics Letters, 33, 3 (2007) 235.

  2. L.D. Butakov, G.N. Dudkin, B.A. Nechaev, V.N. Padalko, A.V. Petrov, N.M. Polkovnikova, Vyach.M. Bystritsky, V.V. Gerasimov, A.R. Krylov, S.S. Parzhitski, Vit.M. Bystritskii, J. Wozniak, Preliminary results on study of the d(d,n)3He reaction in astrophysical energy region with using the plasma Hall accelerator, Bulletin of RAS, Physics, 71 (2007) 1687.

  3. G.N. Dudkin, B.A. Nechaev, V.N. Padalko, V.M. Bystritsky, J. Wozniak, V.I. Veretelnik, E.G. Furman, Investigation of the parameters of plasma dynamic electric energy storage, Izvestiya Vuzov, Physics, 50 (2007) 118.

  4. G.N. Dudkin, V.L. Kaminsky, B.A. Nechaev, V.N. Padalko, A.V. Petrov, N.M. Polkovnikova, E.N. Shuvalov, Vyach.M. Bystritsky, V.V. Gerasimov, A.R. Krylov, S.S. Parzhitski, Vit.M. Bystritskii, J. Wozniak, M. Filipowicz, Investigation of the d(d,n)3He reaction in deutron energy region 4-12 keV, Izvestiya Vuzov, Physics, 50 (2007) 96.

  5. V.M. Bystritsky, Vit.M. Bystritskii, V.V. Gerasimov, G.N. Dudkin, A.R. Krylov, G.A. Mesyats, B.A. Nechaev, V.N. Padalko, S.S. Parzhitski, F.M. Penkov, N.A. Ratakhin, S.A. Sorokin, V.A. Stolupin, J. Wozniak, Application of inverse Z-pinch for study of the pd reaction at keV energy range, Nucl. Instr. Meth. A, 565, 2 (2006) 864

  6. G. Dudkin, B. Nechaev, V. Padalko,V. Bystritsky, J. Wozniak, V. Veretelnik, E. Furman, Investigation of LC Plasma Circuit Parameters, Izvestyia Vuzov, Physics, 11 (2006) 212

  7.        Konferencje:

  8. Vyach.M. Bystritsky, Vit.M. Bystritskii, G.N. Dudkin, V.V. Gerasimov, M.Filipowicz, A.P. Kobzev, A.R. Krylov, B.A. Nechaev, V.N. Padalko, S.S. Parzhitski, A.V. Petrov, N.M. Polkovnikova, J. Wozniak, Investigations of the reactions between light nuclei using the Hall accelerator, LVII Int. Conf. on Nuclear Physics (NUCLEUS 2007) "Fundamental Problems of Nuclear Physics, Atomic Power Engineering and Nuclear Techniques", 25-29 June, Voronezh, Russia. Book of Abstracts, ISBN 598340052-5, St-Petersburg, 2007.

  9. V.M. Bystritsky, Vit.M. Bystritskii, G.N. Dudkin, V.V. Gerasimov, M. Filipowicz, A.P. Kobzev, A.R. Krylov, B.A. Nechaev, V.N. Padalko, S.S. Parzhitski, A.V. Petrov, N.M. Polkovnikova, J. Wozniak, Study of the reactions between light nuclei at ultralow energies using high power plasma accelerators, Int. Conf. on Muon Catalyzed Fusion and Related Topics mCF-07, 18 -21 21 June 2007, Dubna.

  10. Vyach.M. Bystritsky, Vit.M. Bystritskii, L.D. Butakov, V.V. Gerasimov, G.N. Dudkin, A.R. Krylov, B.A. Nechaev, V.M. Padalko, S.S.Parzhitskii, A.V.Petrov, N.M.Polkovnikova, J. Wozniak, Study of the reactions between light nuclei in the astrophysical energy using the plasma Hall accelerator, Proc. of XI International Seminar on Electromagnetic Interactions of Nuclei (EMIN-2006, Moscow, Sept. 21-24, 2006), Moscow, INR RAS, 2007, p. 202.
File translated from TEX by TTH, version 3.81.
On 7 Jul 2008, 12:15.