Sprawozdanie rzeczowe z realizacji pracy i grantu celowego w 1996 roku.


Skład zespołu ze strony polskiej (WFITJ AGH):
           W.Czapliński, M.Filipowicz, A.Guła, E.Łącki, J.Woźniak


1) Wyniki.

W roku 1996 powiększono i przetestowano aparaturę rejestrującą. Jej aktualny stan to: 8 scyntylacyjnych spektrometrów neutronowych dla pomiarów time-of-flight (750x100x100 mm); 3 detektory neutronów termicznych (każdy składa się z 10 detektorów BF3; 5 detektorów NaI(Tl), φ150x100 mm; 4 szt. detektorów trekowych CR-39 i PM-355; zakupiony 40 kanałowy blok zasilania firmy CAEN; układ akwizycji danych w standarcie CAMAC wraz z oprogramowaniem.
Przeprowadzono analizę pomiarów przekroju czynnego reakcji d + d przy energii zderzeń 440 eV. Dodatkowe 3 "wystrzałów" wykonanych w grudniu 95 pozwoliły na przesunięcie górnej granich wartości σdd o rząd wielkośi w dół (σdd < 2x10-34 cm2) w porównaniu do pierwszych wyników.
W roku 1996 zamierzano wykonać pomiary dla wyższych energii zderzeń, tak aby móc podać liczbowe wartości przekrojów czynnych, a nie tylko ich górną granicę. Szereg rozmaitych czynników złożyło się na to, że nie zostało to wykonane. Zespół dwukrotnie wyjeżdżał na pomiary do Tomska i każdorazowo okazywało się, że pomiary nie mogą dojść do skutku z przyczyn technicznych, związanych z pracą akceleratora. Spowodowało to w rezultacie przełożenie zaplanowanego cyklu pomiarów na rok 1977. Nie została tym samym wydatkowana pewna kwota grantu (ok. 3000 $), przeznaczona w kosztorysie na częściową opłatę pracy akceleratora. Kwota ta będzie użyta zgodnie ze swoim przeznaczeniem w 1997 r.

2) Publikacje 1996.

  1. T. Bulgakov, Vit. Bystritskii, G. Mesyats, A. Sinebryukhov, V. Sinebryukhov, V. Bystritsky, V. Grebenyuk, S. Parzhitski, B. Sabirov, V. Stolupin, A. Luchinsky, S. Chaikovsky, V. Makhrin, N. Ratakhin, S. Sorokin, A. Gula, M. Filipowicz, and J. Wozniak. Nuclear reactions cross section measurement using Z-pinch technology. In Proc. 11-th Int. Conf. on High Power Particle Beams 'Beams'96', volume 2, page 917, 1996. [June 10-14, 1996, Prague, Czech Republic].File translated from TEX by TTH, version 3.81.
On 7 Jul 2008, 12:15.