Sprawozdanie rzeczowe z realizacji pracy i grantu celowego w 1997 roku.


Skład zespołu ze strony polskiej (WFITJ AGH):
           M.Filipowicz (aktualnie w ZIBJ), E.Łącki, J.Woźniak oraz E.Guła (IFJ im. H.Niewodniczańskiego)


1) Wyniki.

W roku 1997 uzyskano postęp w badaniach. Przeprowadzone nowe serie "wystrzałów" w HCEI RAS (Tomsk) pozwoliły na przesunięcie o rząd wielkości w dół zmierzonej w 1996 r górnej granicy przekroju czynnego dla reakcji syntezy dd przy energii deuteronów 440 eV (z wartości 2x10-34 cm2 na 2x10-35 cm2). Uzyskano także nowe wyniki (jeszcze nieopublikowane) dla energii deuteronów 100 eV i 2.07 keV: &sigmadd(100 eV) < 4x10-35 cm2);     &sigmadd(2.07 keV) < 4x10-36 cm2). Te wyniki nie są jeszcze zadawalające, gdyż dąży sie do uzyskania nie tylko oszacowania górnej granicy przekrojów czynnych, ale także podania (przynajmniej dla energii rzędu 1 keV) konkretnych wartości w granicach błędu pomiarowego.
Uzyskanie takich rezultatów jest możliwe pod warunkiem zwiększenia gęstości deuteronów w wiązce (czyli masy liner'a, a co za tym idzie zwiększenia prądu generatora) co najmniej o rząd wielkości oraz dwukrotnego zwiększenia efektywności rejestracji neutronów z fuzji. Powyższe jest realne przy wykorzystaniu istniejącej bazy doświadczalnej w HCEI (generatory impulsowe SNOP-III, GIT-8) oraz rozszerzenie możliwości rejestracyjnej wykorzystywanej aparatury.

W roku 1997 ukazały się dwie publikacje naszych prac (w załączeniu).

2) Publikacje 1997.

  1. T. L. Bulgakov, V. M. Bystritskii, V. M. Bystritsky, S. A. Chaikovsky, M. Filipowicz, V. M. Grebenyuk, A. Gula, A. V. Luchinsky, V. I. Makhrin, G. A. Mesyats, S. S. Parzhitski, N. A. Ratakhin, B. M. Sabirov, A. A. Sinebryukhov, V. A. Sinebryukhov, S. A. Sorokin, V. A. Stolupin, and J. Wozniak. Measurement of the cross section for the reaction d+d -> 3He+n at ultralow collision energies by the Z-pinch technique. Yadernaya Fizika, 60(8):1349-52, 1997.

  2. V. M. Bystritsky, V. M. Grebenyuk, S. S. Parzhitski, F. M. Penkov, V. T. Sidorov, V. A. Stolupin, T. L. Bulgakov, G. A. Mesyats, A. A. Sinebryukhov, V. A. Sinebryukhov, S. A. Chaikovsky, A. V. Luchinsky, N. A. Ratakhin, S. A. Sorokin, V. M. Bystritskii, A. Toor, M. Filipowicz, A. Gula, E. Lacki, J. Wozniak, and E. Gula. A new approach in the experimental studies of nuclear reactions at ultralow energies. Nukleonika, 42(4):775-800, 1997.File translated from TEX by TTH, version 3.81.
On 7 Jul 2008, 12:15.