BADANIA W ZAKRESIE FIZYKI MIONOWEJ ORAZ SYNTEZY JĄDROWEJ
(Sprawozdanie z badań statutowych w roku 1998)
Nr umowy: 11.220.01M


KIEROWNIK ZADANIA: dr Jan Woźniak

WSPÓŁPRACOWNICY:
           M.Filipowicz, W.Czapliński - ZGJ, ZPE WFITJ AGH
oraz współpracownicy z:
           IFJ im. H.Niewodniczańskiego w Krakowie;
           ZIBJ Dubna, Rosja;
           Physics Institute, University of Fribourg, Szwajcaria
           Meson Facility TRIUMF, Vancouver, Kanada;
           High Current Electronics Institute, Tomsk, Rosja;
           Paul Scherrer Institute, Szwajcaria

FINANSOWANIE:
działalność statutowa, dotacja KBN do współpracy międzynarodowej

OPIS PRAC.
W roku 1998 kontynuowano, we współpracy z w.w. ośrodkami, badania procesów zachodzących z udziałem mionów w mieszaninach izotopów wodoru oraz badania syntezy jądrowej w molekułach μd3He. Odrębnym kierunkiem były badania syntezy lekkich jąder przy małych energiach zderzeń (E <  keV) przy wykorzystaniu techniki Z-pinchu.
Wyniki prac, ktore zostaly zakończone lub częściowo zakończone, przedstawiono w publikacji [1], raporcie rocznym TRIUMF [2], preprincie [3], w 6 doniesieniach konferencyjnych [4-9] oraz w raporcie przesłanym do publikacji w PSI NPP Newsletter [10] (materiały w załączeniu). Oto ich szczególowa problematyka:

ZAPROSZENI GOŚCIE: V.M. Bystritsky, ZIBJ Dubna, 2x 2 tyg., 1998; F. Mulhauser i A. Del Rosso, Fribourg University, 4 dni, 1998

PUBLIKACJE 1998

                             Czasopisma:

 1. V.S. Melezhik and J. Woźniak: Differential cross-sections of muonic atoms scattering. Asymmetric collisions: pμ+(d,t), dμ+(p,t) and tμ+(d,d), Hyperfine Interactions, 116 (1998) 17

                             Preprinty, raporty:

 2. V.M. Bystritsky, R. Jacot-Guillarmod, F. Mulhauser, and J. Woźniak: Experiment E742. Scattering of Muonic Hydrogen Isotopes, TRIUMF-Annual Report 1997, Vancouver, 1998, p. 62

 3. V.M. Bystritsky, V.M. Grebenyuk, S.S. Parzhitskii, F.M. Penkov, V.T.Sidorov, V.A. Stolupin, T.L. Bulgakov, G.A. Mesyats, A.A. Sinebryukhov, V.A. Sinebryukhov, S.A. Chaikovsky, A.V. Luchinsky, V.I. Makhrin, N. Ratakhin, S.A. Sorokin, Vit.M. Bystritskii, M. Filipowicz, J. Woźniak, E. Guła, : Experimental investigation of dd reaction in range of ultralow energies using Z-pinch, JINR Preprint D15-98-239, Dubna, 1998 (submitted to Laser and Particle Beams)

                             Konferencje:

 4. F. Mulhauser, A. Adamczak, G.A. Beer, V.M. Bystritsky, M. Filipowicz, M.C. Fujiwara, T.M. Huber, R. Jacot-Guillarmod, P. Kammel, S.K. Kim, P.E. Knowles, A.R. Kunselman, M. Maier, V.E. Markushin, G.M. Marshall, A. Olin, C. Petitjean, T.A. Porcelli, V.A. Stolupin, J. Woźniak, and J. Zmeskal: Scattering of Muonic Hydrogen Atoms, Conf. on Exotic Atoms, Molecules and Muon Catalyzed Fusion ËXAT98", Ascona (Switzerland) July 19-24, 1998; Book of Abstracts, PSI, 1998, p.76

 5. J. Woźniak, A. Adamczak, G.A. Beer, V.M. Bystritsky, M. Filipowicz, M.C. Fujiwara, T.M. Huber, R. Jacot-Guillarmod, P. Kammel, S.K. Kim, P.E. Knowles, A.R. Kunselman, M. Maier, V.E. Markushin, G.M. Marshall, F. Mulhauser, A. Olin, C. Petitjean, T.A. Porcelli, V.A. Stolupin, and J. Zmeskal: New effects in low energy scattering of pμ atoms in solid hydrogen, Conf. on Exotic Atoms, Molecules and Muon Catalyzed Fusion ËXAT98", Ascona (Switzerland) July 19-24, 1998; Book of Abstracts, PSI, 1998, p.100

 6. A. Adamczak, G.A. Beer, V.M. Bystritsky, M. Filipowicz, M.C. Fujiwara, T.M. Huber, R. Jacot-Guillarmod, P. Kammel, S.K. Kim, P.E. Knowles, A.R. Kunselman, M. Maier, V.E. Markushin, G.M. Marshall, F. Mulhauser, A. Olin, C. Petitjean, T.A. Porcelli, V.A. Stolupin, J. Woźniak, and J. Zmeskal: Study of μ-Catalyzed fusion in pd mixtures, Conf. on Exotic Atoms, Molecules and Muon Catalyzed Fusion ËXAT98", Ascona (Switzerland) July 19-24, 1998; Book of Abstracts, PSI, 1998, p.4

 7. T.M. Huber, A. Adamczak, J.M. Bailey, G.A. Beer, J.L. Beveridge, B.P. Ellerbush, M.C. Fujiwara, R. Jacot-Guillarmod, P. Kammel, S.K. Kim, P.E. Knowles, A.R. Kunselman, G.L. Lindquist, M. Maier, V.E. Markushin, G.M. Marshall, C.J. Martoff, G.R. Mason, F. Mulhauser, A. Olin, C. Petitjean, T.A. Porcelli, J. Woźniak, and J. Zmeskal: Time-of-flight studies of emission of μt from frozen hydrogen films, Conf. on Exotic Atoms, Molecules and Muon Catalyzed Fusion ËXAT98", Ascona (Switzerland) July 19-24, 1998

 8. M.C. Fujiwara, A. Adamczak, J.M. Bailey, G.A. Beer, J.L. Beveridge, T.M. Huber, R. Jacot-Guillarmod, P. Kammel, S.K. Kim, P.E. Knowles, A.R. Kunselman, M. Maier, V.E. Markushin, G.M. Marshall, C.J. Martoff, G.R. Mason, F. Mulhauser, A. Olin, C. Petitjean, T.A. Porcelli, J. Woźniak, and J. Zmeskal: Time-of-flight studies of resonant muonic molecular formation in μt + D2, Conf. on Exotic Atoms, Molecules and Muon Catalyzed Fusion ËXAT98", Ascona (Switzerland) July 19-24, 1998; Book of Abstracts, PSI, 1998, p.40

 9. A. Del Rosso, V.M. Boreiko, V.M. Bystritsky, M. Filipowicz, R. Jacot-Guillarmod, P.E. Knowles, F. Mulhauser, V.N. Pavlov, C. Petitjean, N.P. Popov, V.G. Sandukovsky, L.A. Schaller, H. Schneuwly, V.A. Stolupin, Y.-A. Thalmann, S. Tresh and J. Woźniak Measurement of Fusion Rate in μd3He, Conf. on Exotic Atoms, Molecules and Muon Catalyzed Fusion ËXAT98", Ascona (Switzerland) July 19-24, 1998; Book of Abstracts, PSI, 1998, p.33

                             Nieopublikowane:

 10. A. Del Rosso, M. Augsburger, V.M. Boreiko, V.M. Bystritsky, W. Czapliński, C. Donche-Gay, M. Filipowicz, O. Huot, P.E. Knowles, F. Mulhauser, V.N. Pavlov, F.M. Penkov, C. Petitjean, N.P. Popov, V.G. Sandukovsky, L.A. Schaller, H. Schneuwly, V.A. Stolupin, J. Woźniak Measuring μd3He Fusion, submitted to PSI Nucl. Part. Phys. Newsletter