BADANIA W ZAKRESIE FIZYKI MIONOWEJ ORAZ SYNTEZY JĄDROWEJ
(Sprawozdanie z badań statutowych w roku 2000)
Nr umowy: 11.220.01M

KIEROWNIK ZADANIA: dr Jan Woźniak

WSPÓŁPRACOWNICY:
           M.Filipowicz - ZGJ
oraz współpracownicy z:
           ZPE WFITJ AGH;
           IFJ im. H.Niewodniczańskiego w Krakowie;
           ZIBJ Dubna, Rosja;
           Physics Institute, University of Fribourg, Szwajcaria
           Meson Facility TRIUMF, Vancouver, Kanada;
           High Current Electronics Institute, Tomsk, Rosja;
           Paul Scherrer Institute, Szwajcaria
           Meson Facility Triumf, Vancouver, Kanada

FINANSOWANIE:
działalność statutowa, dotacja KBN do współpracy międzynarodowej

OPIS PRAC.
W roku 2000 kontynuowano, we współpracy z w.w. ośrodkami, prace w zakresie fizyki atomów mionowych, dotyczące w szczególności rozpraszania atomów dμ, tμ i pμ w zestalonych mieszaninach izotopów wodoru oraz badania syntezy jądrowej w molekułach μdt i μd3He. Kontynuowane były także badania syntezy lekkich jąder przy małych energiach zderzeń (E < ~ keV) przy wykorzystaniu techniki Z-pinchu.
Wyniki prac, ktore zostaly zakończone lub częściowo zakończone, przedstawiono w publikacjach w czasopismach [1, 2], raportacie rocznym z badań [3] oraz w wystąpieniu konferencyjnym [4]. Omówienie jednej z naszych prac ukazało się w sierpniowym numerze przeglądowego czasopisma Physical Review Focus [5].
Oto szczególowa problematyka prac:

PUBLIKACJE 2000

                             Czasopisma:

 1. M.C. Fujiwara, A. Adamczak, J.M. Bailey, G.A. Beer, J.L. Beveridge, M.P. Faifman, T.M. Huber, R. P. Kammel, S.K. Kim, P.E. Knowles, A.R. Kunselman, M. Maier, V.E. Markushin, G.M. Marshall, C.J. Martoff, G.R. Mason, F. Mulhauser, A. Olin, C. Petitjean, T.A. Porcelli, J. Woźniak, and J. Zmeskal: Resonant Formation of dμt Molecules in Deuterium: An Atomic Beam Measurement of Muon Catalyzed dt Fusion, Physical Review Letters, 85, 8 (1999) 1642

 2. V.M. Bystritsky, V.M. Grebenyuk, S.S. Parzhitskii, F.M. Penkov, V.T.Sidorov V.A. Stolupin, T.L. Bulgakov, G.A. Mesyats, A.A. Sinebryukhov, V.A. Sinebryukhov, S.A. Chaikovsky, A.V. Luchinsky, V.I. Makhrin, N. Ratakhin, S.A. Sorokin, Vit.M. Bystritskii, M. Filipowicz, J. Woźniak, E. Guła, : Experimental investigation of dd reaction in range of ultralow energies using Z-pinch, Laser and Particle Beams, 18 (2000) 1

                             Raporty:

 3. A. Del Rosso, M. Augsburger, V.M. Boreiko, V.M. Bystritsky, W. Czapliński, C. Donche-Gay, M. Filipowicz, O. Huot, P.E. Knowles, F. Mulhauser, V.N. Pavlov, F.M. Penkov, C. Petitjean, N.P. Popov, V.G. Sandukovsky, L.A. Schaller, H. Schneuwly, V.A. Stolupin, J. Woźniak: Measuring μd3He Fusion, PSI Sci. Rep. 1999, vol. I (2000) 16

                             Konferencje:

 4. P.E. Knowles, M. Augsburger, A. Del Rosso, C. Donche-Gay, O. Huot, F. Mulhauser, L.A. Schaller, H. Schneuwly, V.M. Boreiko, V.M. Bystritsky, V.N. Pavlov, F.M. Penkov, V.G. Sandukovsky, V.A. Stolupin, C. Petitjean, N.P. Popov, W. Czapliński, M. Filipowicz, J. Woźniak: Muon Catalyzed Deuterium-Helium-3 Fusion, Swiss Physical Society Meeting, 16-17 March 2000, Montreau, Switzerland

                             Inne:

 5. One Less Bottleneck for Fusion, Physical Review Focus, 6, 7, 18 August 2000,
  http:////focus.aps.org//v6//aug00.html