ŚWIATOWY ROK FIZYKI

SPRAWOZDANIE 
Zespołu powołanego przez Radę Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej
ds. organizacji obchodów Światowego Roku Fizyki 2005
opracował: prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny

1. Skład zespołu

Podczas posiedzenia w dniu 19 stycznia 2004 roku, na wniosek dziekana Wydziału, prof. dr hab. Kazimierza Jelenia, Rada Wydziału powołała Zespół w składzie:

 • 1. Prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny (przewodniczący zespołu)
 • 2. Prof. dr hab. Janusz Wolny (kontakty ze środowiskiem nauczycielskim)
 • 3. Prof. dr hab. Andrzej Oleś (kontakty z Technicznym Uniwersytetem Otwartym)
 • 4. Dr inż. Krzysztof Malarz (kontakty z Krakowskim Oddziałem PTF)
 • 5. Mgr inż. Andrzej Lemański (prowadzenie strony www)

Celem pracy Zespołu było włączenie się Wydziału w organizowanie imprez i różnych form obchodów Światowego Roku Fizyki 2005.

2. Małopolski Komitet Obchodów

W skład Małopolskiego Komitetu Obchodów Światowego Roku Fizyki 2005 weszli następujący pracownicy Wydziału:

 • 1. Prof. dr hab. Kazimierz Jeleń
 • 2. Prof. dr hab. Marek Jeżabek
 • 3. Prof. dr hab. Czesław Kapusta
 • 4. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol
 • 5. Prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny
 • 6. Dr inż. Krzysztof Malarz (sekretarz Komitetu)
 • 7. Prof. dr hab. inż. Jerzy Niewodniczański
 • 8. Prof. dr hab. Andrzej Oleś.

3. Obecność na oficjalnej liście Organizatorów Światowego Roku Fizyki 2005 w Polsce

Z uwagi na szeroko zakrojoną działalność w tym zakresie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH został wpisany (przez Krajowy Komitet Organizacyjny) na oficjalną listę Organizatorów Światowego Roku Fizyki 2005 w Polsce:

http://fizyka2005.fuw.edu.pl/index2.php?p=organizatorzy/lista

Główna strona WYP 2005

WYP 2005 w USA

Polska strona WYP 2005

Małopolski Komitet Obchodów WYP 2005

 

Sprawozdanie w formacie PDF

Akademia Górniczo-Hutnicza:: Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej:: webmaster::