Piotr Gronek's Home Page
    Piotr Gronek's  Home Page
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Valid XHTML 1.1! Valid CSS!


Semestr letni 2017/2018

Inne informacje: patrz "Ogłoszenia"

Tematyka wykładu "Systemy/Programowanie równoległe i rozproszone"

 • Modele programowania równoległego.
 • Projektowanie algorytmów równoległych.
 • Miary efektywności obliczeń równoległych.
 • Architektury maszyn równoległych.
 • Paradygmaty i elementy programowania równoległego.
 • Programowanie równoległe na maszynach z pamięcią współdzieloną (Shared Memory):
     – procesy i wątki,
     – semafory i synchronizacja,
     – Inter Process Communication (IPC),
     – dyrektywy kompilatora, OpenMP,
 •    – Compute Unified Device Architecture (CUDA).
 • Programowanie równoległe na maszynach z pamięcią rozproszoną (Distributed Memory):
     – Messsage Passing Interface (MPI),
     – Partitioned Global Address Space (PGAS):
     – Unified Parallel C (UPC / UPC++),
     – GASPI (GPI-2),
     – XcalableMP.
 • Narzędzia do obiektowego programowania rozproszonego:
     – Remote Procedure Call (RPC),
     – Java Remote Method Invocation (RMI),
     – Common Object Request Broker Architecture (CORBA).
line
Ostatnia modyfikacja: niedawno