Piotr Gronek's Home Page
    Piotr Gronek's  Home Page
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Valid XHTML 1.1! Valid CSS!

[lab]   Organizacja ćwiczeń, tematyka zajęć


1 26.2-1.3.2018
Przydzielenie tematów projektów
2 5.3-8.3.2018
MPI - wprowadzenie
3 12.3-15.3.2018
MPI - komunikacja globalna
4 19.3-22.3.2018
MPI - komunikacja lokalna
5 26.3-29.3.2018
MPI - komunikatory
6 5.4-11.4.2018
MPI - grafika MPE
7 12.4-18.4.2018
MPI - profilowanie, MPE - zdarzenia
8 19.4-25.4.2018
Dyrektywy OpenMP
9 26.4-9.5.2018
Aplikacja MPI - Projekt 1
10 10.5-16.5.2018
Środowisko CUDA
11 17.5-23.5.2018
Środowisko Java RMI / JNI
12 24.5-30.5.2018
Systemy PGAS (1)
13 4.6-7.6.2018
Systemy PGAS (2)
14 11.6-14.6.2018
Środowisko CORBA
15 18.6-21.6.2018
Aplikacja rozproszona - Projekt 2
1. Przydzielenie tematów projektów    powrt

Zakres zagadnień realizowanych w czasie zajęć:

 • Zasady zaliczania ćwiczeń
 • Dostępność wymaganego oprogramowania
 • Omówienie literatury pomocniczej
 • Przydzielenie tematów projektów


2. MPI - wprowadzenie    powrt

Zakres zagadnień realizowanych w czasie zajęć:

 • Przygotowanie środowiska MPI w systemie Linux
 • Kodowanie pierwszego programu MPI w języku C
 • Kompilacja w środowisku MPI
 • Uruchomienie aplikacji MPI

Konfiguracja FIS Lab MPI (link lokalny)3. MPI - komunikacja globalna    powrt

Zakres zagadnień realizowanych w czasie zajęć:

 • Uruchomienie aplikacji MPI w środowisku MPICH
 • Rozgłaszanie zmiennych - broadcast
 • Agregacja zmiennych - reduce

Lab MPI → Π (link lokalny)4. MPI - komunikacja lokalna    powrt

Zakres zagadnień realizowanych w czasie zajęć:

 • Pomiar czasu wykonania aplikacji MPI
 • Przesyłanie zmiennych między procesami
 • Odczyt statusu przesyłanych komunikatów

Lab MPI → Π Monte Carlo (link lokalny)5. MPI - komunikatory    powrt

Zakres zagadnień realizowanych w czasie zajęć:

 • Tworzenie komunikatorów pochodnych
 • Równoległe generatory liczb losowych
 • Biblioteka SPRNG

Lab MPI → SPRNG (link lokalny)6. MPI - grafika MPE    powrt

Zakres zagadnień realizowanych w czasie zajęć:

 • Interfejs graficzny MPE
 • Wizualizacja działania aplikacji MPI w środowisku MPE

Lab MPI → MPE Graphics (link lokalny)7. MPI - profilowanie, MPE - zdarzenia    powrt

Zakres zagadnień realizowanych w czasie zajęć:

 • Śledzenie wykonania aplikacji równoległej - debugger
 • Rejestracja i analiza profilu aplikacji równoległej
 • Rejestrowanie zdarzeń w aplikacji MPI za pomocą funkcji biblioteki MPE
 • Wizualizacja logu wykonania aplikacji MPI
 • Zastosowanie interfejsu profilującego w bibliotece MPI

Lab MPI → Profiling Tools (link lokalny)8. Dyrektywy OpenMP    powrt

Zakres zagadnień realizowanych w czasie zajęć:

 • Uruchamianie aplikacji wykorzystujących dyrektywy OpenMP
 • Aplikacje hybrydowe OpenMP / MPI

Lab OpenMP → przykłady (link lokalny)9. Aplikacja MPI - Projekt 1    powrt

Zakres zagadnień realizowanych w czasie zajęć:

 • Odbiór projektu nr 1 - aplikacja w środowisku równoległym MPI


10. Środowisko CUDA    powrt

Zakres zagadnień realizowanych w czasie zajęć:

 • Zasady działania aplikacji korzystającej z usług akceleratora GPU
 • Kompilacja i uruchomienie aplikacji w środowisku CUDA
 • Integracja modułów CUDA w aplikacjji OpenMP 4.x / MPI

Lab. CUDA → przykłady (link lokalny)11. Środowisko Java RMI / JNI    powrt

Zakres zagadnień realizowanych w czasie zajęć:

 • Zdefiniowanie interfejsu RMI
 • Generacja szkieletu RMI i nagłówków JNI
 • Uruchomienie katalogu serwerów
 • Utworzenie serwera RMI/JNI
 • Utworzenie klienta RMI
 • Uruchomienie aplikacji RMI/JNI

Lab. RMI → przykłady (link lokalny)12. Systemy PGAS (1)    powrt

Zakres zagadnień realizowanych w czasie zajęć:

 • Zasady działania aplikacji zgodnej z modelem Partitioned Global Address Space
 • Utworzenie aplikacji w języku Unified Parallel C
 • Kompilacja i uruchomienie programu za pomocą pakietu Berkeley UPC
 • Kompilacja i uruchomienie programu za pomocą pakietu DEGAS UPC++

Lab. PGAS → przykłady (link lokalny)13. Systemy PGAS (2)    powrt

Zakres zagadnień realizowanych w czasie zajęć:

 • Kompilacja i uruchomienie programu za pomocą biblioteki GPI-2/GASPI
 • Kompilacja i uruchomienie programu za pomocą pakietu XcalableMP
 • Kompilacja i uruchomienie programu z wykorzystaniem dyrektyw OpenACC

Lab. PGAS → przykłady (link lokalny)14. Środowisko CORBA    powrt

Zakres zagadnień realizowanych w czasie zajęć:

 • Zdefiniowanie interfejsu w języku IDL
 • Generacja szkieletu serwera i namiastek w języku C++
 • Utworzenie serwera usługi CORBA
 • Utworzenie klienta usługi CORBA w języku C++ / Java
 • Utworzenie klienta usługi CORBA w języku Java
 • Uruchomienie aplikacji klient/serwer
 • Utworzenie serwera i klienta usługi CORBA z obsługą serwisu nazw
 • Uruchomienie aplikacji klient/serwer środowisku rozproszonym
 • Utworzenie aplikacji usługi CORBA z przekazywaniem komunikatów

Lab. CORBA → przykłady (link lokalny)15. Aplikacja rozproszona - Projekt 2    powrt

Zakres zagadnień realizowanych w czasie zajęć:

 • Odbiór projektu nr 2 - aplikacja w środowisku rozproszonym
 • Wystawianie zaliczeń


line
Ostatnia modyfikacja: niedawno