Piotr Gronek's Home Page
    Piotr Gronek's  Home Page
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Valid XHTML 1.1! Valid CSS!


[teacher]   Terminy i tematyka wykładów

1. Projektowanie algorytmów równoległych    powrot

Tematyka wykładu:

 • Pojęcia podstawowe
 • Przykłady zastosowań
 • Modele programowania równoległego
 • Model zadanie-kanał
 • Model przekazywania komunikatów
 • Model równoległości danych
 • Model współdzielonej pamięci
 • Metodologia PCAM
 • Rodzaje dekompozycji
 • Schematy komunikacyjne
 • Efekty powierzchni do objętości
 • Algorytmy równoważenia obciążeń
 • Algorytmy kolejkowania zadań


2. Miary efektywności zrównoleglenia / Klasyfikacja maszyn równoległych    powrot

Tematyka wykładu:

 • Współczynnik przyspieszenia
 • Efekt zrównoleglenia
 • Prawo Amdahla
 • Wydajność
 • Skalowalność i sprawność
 • Trendy rynku maszyn równoległych
 • Klasyfikacja maszyn równoległych
 • Taksonomia Flynn'a
 • Architektury pamięci
 • Topologie maszyn równoległych
 • Rozwiązania programowe


3. Narzędzia do programowania równoległego na maszynach z pamięcią współdzieloną (SM)    powrot

Tematyka wykładu:

 • Elementy programowania równoległego
 • Paradygmaty programowania
 • Elementy programowania specyficzne dla maszyn SM, DM i klasterów
 • Narzędzia do programowania równoległego na maszynach z pamięcią współdzieloną (SM)
 • Tworzenie i likwidacja procesów
 • Operacje na uchwytach
 • Tworzenie i likwidacja wątków
 • Zmienne lokalne wątku
 • Wspólna pamięć
 • Potoki anonimowe
 • Potoki nazwane
 • Kolejki komunikatów
 • Semafory
 • Mechanizmy synchronizacji między wątkami jednego procesu
 • Obiekty typu mutex (zamki)
 • Przykładowe zadanie obliczeniowe - IPC i wątki


4. Dyrektywy zrównoleglające kompilatorów dla maszyn SM    powrot

Tematyka wykładu:

 • Standard OpenMP
 • Blok zrównoleglany
 • Deklaracje
 • Rozdzielenie pętli
 • Bloki równoległe
 • Lokalna jednowątkowość
 • Zamek
 • Bariera
 • Biblioteka procedur OpenMP


5. Dyrektywy OpenMP, Cray, biblioteka PSL    powrot

Tematyka wykładu:

 • Zadania OpenMP
 • Przykłady zastosowań OpenMP
 • Błędy wykonania OpenMP i sposoby ich omijania
 • Dyrektywy kompilatora Cray Fortran 90
 • Biblioteka PSL do realizacji obliczeń wielowątkowych


6. Narzędzia do programowania na maszynach z pamięcią rozproszoną (DM) i w klastrach (COW) / Messsage Passing Interface (MPI)    powrot

Tematyka wykładu:

 • Mechanizm gniazdek
 • Tworzenie gniazdek
 • Przesyłanie bezpołączeniowe
 • Komunikacja połączeniowa
 • Obsługa wielu gniazdek jednocześnie
 • Interfejs MPI
 • Wywołania funkcji MPI
 • Rozszerzenia MPI
 • Dynamiczne tworzenie procesów
 • Operacje na grupach procesów
 • Operacje na komunikatorach
 • Przesyłanie komunikatów
 • Tryby komunikacji MPI


7. MPI - typy pochodne    powrot

Tematyka wykładu:

 • Przykłady komunikacji
 • Typy pochodne
 • Mapowanie typów
 • Funkcje pomocnicze
 • Ustanowienie i zwolnienie typu
 • Pakowanie danych
 • Rozpakowywanie danych


8. MPI - komunikacja kolektywna, topologie wirtualne    powrot

Tematyka wykładu:

 • Komunikacja kolektywna
 • Operacje na komunikatorach
 • Rodzaje operacji kolektywnych
 • Redukcja
 • Operacje zdefiniowane przez użytkownika
 • Topologie wirtualne
 • Przykład zastosowania
 • Przykład użycia MPI


9. CUDA - Compute Unified Device Architecture (1)    powrot

Tematyka wykładu:

 • Akceleratory obliczeniowe
 • Środowiska programowe dla GPGPU
 • Model programowy CUDA
 • Architektura GPGPU NVidia Kepler/Pascal/Volta
 • Zarządzanie pamięcią GPU


10. CUDA (2). Akceleratory obliczeniowe - OpenMP 4.x    powrot

Tematyka wykładu:

 • Przesyłanie danych CPU - GPU
 • Kompilacja programu C CUDA
 • Kernele - wykonanie kodu na GPU
 • Architektura akceleratora Intel Xeon Phi
 • Model działania akceleratora Xeon Phi (MIC)
 • Dyrektywy kompilatora obsługujące akceleratory - standard OpenMP 4.0


11. Java Remote Method Invocation / Java Native Interface    powrot

Tematyka wykładu:

 • Aspekty obiektowego programowania rozproszonego
 • Struktura oprogramowania rozproszonego
 • Model klient - serwer
 • Ograniczenia przesyłania parametrów
 • Repozytorium serwerów
 • Serwisy
 • Schemat komunikacji Java RMI
 • Ograniczenia RMI
 • Interfejs RMI
 • Menedżer obiektów
 • Własności interfejsu Remote
 • Mechanizm serializacji
 • Java Native Interface
 • Schemat tworzenia aplikacji RMI/JNI
 • Generacja szkieletu RMI i nagłówków JNI
 • Inne właściwości RMI
 • Kontrola dostępu
 • Przykłady


12. PGAS - Rozszerzenia języków programowania dla DM (1)    powrot

Tematyka wykładu:

 • Języki Partitioned Global Address Space (PGAS)
 • Unified Parallel C
 • Rozproszona pamięć współdzielona
 • Dystrybucja danych
 • Podział iteracji między wątki
 • Wskaźniki
 • Alokacja pamięci
 • Operacje kolektywne


13. PGAS - Rozszerzenia języków programowania dla DM (2)    powrot

Tematyka wykładu:

 • Języki Partitioned Global Address Space (PGAS)
 • Projekt UPC++
 • Środowisko GPI-2/GASPI
 • Środowisko XcalableMP
 • Dyrektywy OpenACC


14. CORBA - Common Object Request Broker Architecture    powrot

Tematyka wykładu:

 • Model referencyjny CORBA
 • Interfejs CORBA
 • Język IDL
 • Typy IDL
 • Definicje operacji
 • Operacje wykonywane przez referencje
 • Portable Object Adapter
 • Cykl realizacji żądania w POA
 • Implementacje Corby
 • Odwzorowanie interfejsu IDL co C++
 • Odwzorowanie interfejsu IDL do Javy
 • Wybrane serwisy CORBA
 • Schemat tworzenia aplikacji CORBA
 • Przykład - usługa Name Service


15. MPI - rozszerzenia specyfikacji 2 i 3    powrot

Tematyka wykładu:

 • Zarządzanie środowiskiem MPI
 • Komunikacja jednostronna RMA
 • Równoległe operacje we/wy
 • Przetwarzanie wielowątkowe
 • Łączenie oddzielnych programów
 • Interfejs programistyczny C / Fortran 90


line
Ostatnia modyfikacja: niedawno