Andrzej Lemański  Website
  Katedra Fizyki Ciała Stałego     Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej     Akademia Górniczo-Hutnicza  
[pic]

[pic]   Organizacja ćwiczeń, tematyka zajęć

1. Wprowadzenie    powrt

Zakres zagadnień przerabianych w czasie zajęć

 • MS SQL 2005 i 2008 - Architektura. Administracja
 • Obiekty bazy danych, users, login, roles

UWAGA: sposob przesyłania prac z laboratorium.
Link do strony: Wysyłka prac

Wprowadzenie do omawianych zagadnień.

MS SQL 2005-2008. Wprowadzenie

 • Zadanie 1.
  Wypisać wszystkie tabele w danej bazie wraz ze schematami, do których należą w formacie .. Wykonać zadanie wykorzystując raz tabelę sys.tables, a raz sys.objects.
 • Zadanie 2.
  Wypisać informacje o kolumnach wszystkich tabel w bazie danych. Podać schemat i nazwę tabele (w formacie jak wyżej), nazwę kolumny i wszystkie możliwe informacje o typie danych, przechowywanych w każdej z kolumn.
 • Zadanie 3.
  Wypisać informacje o indeksach wszystkich tabel niesystemowych w przykładowej bazie danych wraz z nazwą tabeli, do której należą.
 • Zadanie 4.
  Uruchomić minimalną ilość usług wystarczającą do korzystania z Database Engine.
 • Zadanie 5.
  Utworzyć nową bazę danych, odszukać jej pliki na dysku.
 • Zadanie 6.
  Zaprojektować test, który pokaże sytuację nieprzerwanego i przerwanego łańcucha własności.
 • Zadanie 7.
  Utworzyć w Windowsach nowego użytkownika Janek. Utworzyć rolę, której właścicielem jest Janek. Następnie stworzyć bazę danych, utworzyć w niej tabelę tab1 z dwiema kolumnami kol1 (typu integer) i kol2 (typu float). Wpisać do tabeli trzy rekordy dowolnych danych. Sprawdzić czy Janek może odczytać dane z tab1. Następnie nadać utworzonej wcześniej roli uprawnienia do odczytu tab1. Czy teraz Janek może odczytać dane z tab1? Jeśli nie, to co trzeba zrobić, aby było to możliwe? Jaki z tego wniosek?
 • Zadanie 8.
  Utworzyć dwie grupy w Windowsach: Mikro i Nano. Do grup dodać użytkowników (w pierwszej Marcin, Monika i Michalina, a w drugiej Natalia, Nikodem i Marcin – ta sama osoba, co w grupie Mikro). Utworzyć loginy na SQL Serwerze. Grupie Mikro pozwolić na logowanie, a grupie Nano zabronić logowania. Przetestować czy wszystko działa. Czy Marcin może się zalogować?
 • Zadanie 9.
  Utworzyć dwie bazy danych Baza_1 i Baza_2 i w każdej utworzyć po jednej tabeli. Grupie Mikro nadać uprawnienia do Bazy_1, a grupie Nano do Bazy_2. Marcin i Natalia mają mieć uprawnienia do SELECT i EXECUTE, a pozostali użytkownicy do wszystkiego.
 • Zadanie 10.
  Nadać Marcinowi i Monice dowolne role w bazie Baza_1. Następnie wyświetlić widok, który będzie miał dwie kolumny: [User name] i [Role]. W pierwszej mają się pojawić nazwy użytkowników, a w drugiej przypisane do nich role. Jeśli użytkownik nie ma żadnej roli, to ma się nie pojawić w tym zestawieniu. To samo zadanie wykonać dla ról na poziomie serwera.
 • Zadanie 11.
  Odebrać Natalii wszystkie przyznane wcześniej uprawnienia. Przypisać Natalię do roli db_datareader i db_denydatareader w bazie Baza2. Czy Natalia może odczytać zawartość tabeli w tej bazie?2. MS SQL 2005 i 2008 - administracja, operacje backup i restore    powrt

Zajęcia dla grup Informatyki Stosowanej

Zakres zagadnień przerabianych w czasie zajęć.

 • Modele odzyskiwania.
 • Metody backupu. Odtwarzanie bazy danych
Wprowadzenie do omawianych zagadnień.

MS SQL 2005-2008. Backup, restore.

 • Zadanie 1.
  Utworzyć bazę testdb, i wykonać jej pełny backup do katalogu c:\labbackup (usunąć pliki z katalogu jeżeli zostały po wcześniejszych zajęciach).
  • a) Utworzyć kolejno trzy tabele (tab1, tab2, tab3) i po utworzeniu każdej z nich wykonać backup różnicowy bazy testdb. Odtworzyć bazę do stanu po utworzeniu pierwszej tabeli, a następnie do stanu po utworzeniu drugiej tabeli. Opisać ewentualne błędy i sposób ich unikania.
  • b) Wpisać do tabeli tab2 kilka rekordów danych. Następnie odszukać na dysku i skasować plik bazy danych ( domyślnie testdb.mdf ) (uwaga: pliki bazy są używane przez serwer SQL usunięcie plików wymaga dodatkowych czynności). Odzyskać bazę danych łącznie z tab2 i wpisanymi do niej rekordami.
  • c) Wykonać kolejny pełny backup testdb taki, który nadpisze wszystkie poprzednie backupy.
 • Zadanie 2.
  Znaleźć informacje o backup’ach bazy testdb. Wypisać daty rozpoczęcia i zakończenia wszystkich backupów tej bazy wraz z nazwa backupu i nazwą użytkownika, który go wykonał. Gdzie znajduje sie informacja o numerze backupu w danym zestawie (potrzebna do opcji FILE = w poleceniu RESTORE)? Skasować informacje o backupach starszych niż 20 minut.


3. MS SQL 2005 i 2008 - rozszerzenia T-SQL    powrt

Zajęcia dla grup Informatyki Stosowanej

Zakres zagadnień przerabianych w czasie zajęć.

 • Rozszerzenia języka T-SQL.
 • Funkcje rankingowe. Wspólne wyrazenia tabelaryczna
Wprowadzenie do omawianych zagadnień.

MS SQL 2005-2008. Rozszerzenia T-SQL.

 • Zadanie 1.
  Utworzyć zapytania korzystając z pozostałych funkcji rankingowych.
 • Zadanie 2.
  Utworzyć CTE dla wartości sprzedaży sprzedawców w celu porównania z zadanym poziomem. korzystamy z bazy AdventureWorks.
 • Zadanie 3.
  W bazie pubs ( powinna być, jeżeli nie utworzyć ) Utwórz tabelę z kolumnami dla godziny i minuty pomiaru ( dwie osobne kolumny) oraz dwie następne kolumny dla wartości mierzonych zawartość CO2 i ilość przejeżdżających pojazdów. Wypełnić tabelę danymi. Wykorzystać PIVOT dla pokazania agregatów MIN, MAX, SUM w kolejnych godzinach ( kolejne godziny powinny być w nagłówkach) dla obu mierzonych wartości.


 • 4. MS SQL 2005 i 2008 - rozszerzenia CLR    powrt

  Zajęcia dla grup Informatyki Stosowanej

  Zakres zagadnień przerabianych w czasie zajęć.

  • Rozszerzenia korzystające z możliwości CLR.
  • UDF, stored procedure.
  Wprowadzenie do omawianych zagadnień.

  MS SQL 2005-2008. Rozszerzenia CLR.

 • Zadanie

  Przykłady. Zadania. • 5. MS SQL 2005 i 2008 - rozszerzenia CLR    powrt

  Zajęcia dla grup Informatyki Stosowanej

  Zakres zagadnień przerabianych w czasie zajęć.

  • Rozszerzenia korzystające z możliwości CLR.
  • UDF, stored procedure.
  Wprowadzenie do omawianych zagadnień.

  MS SQL 2005-2008. Rozszerzenia CLR.

 • Zadanie

  Przykłady. Zadania.

 • a)Napisac UDF zwracający typ tabelowy zawierający
  Dane pracownika, jego email, datę ostatniej podwyżki
  HumanResources.Employee
  HumanResources.EmployeePayHistory
  schema Person
  dla zakresu dat dot dat podwyżek.
  W kodzie utworzyć tabelę z metadanymi.
 • b)Napisac UDF zwracający typ tabelowy zawierający
  Dane pracownika, jego email, datę ostatniej podwyżki
  HumanResources.Employee
  HumanResources.EmployeePayHistory
  schema Person
  dla pracownika o zadanym id.


 • 6. MS SQL 2005 i 2008 - rozszerzenia XML    powrt

  Zajęcia dla grup Informatyki Stosowanej

  Zakres zagadnień przerabianych w czasie zajęć.

  • Rozszerzenia korzystające z możliwości XML.
  • for XML, XPath, XQuery.
  Wprowadzenie do omawianych zagadnień.

  MS SQL 2005-2008. Rozszerzenia XML.

 • Zadanie

  Przykłady. Zadania. • 7. IBM DB2    powrt

  Zajęcia dla grup Informatyki Stosowanej

  Zakres zagadnień przerabianych w czasie zajęć.

  • Wprowadzenie do środowiska narzędzi IBM DB2.
  Wprowadzenie do omawianych zagadnień.

  Część 1.

  Część 2.  8. IBM DB2. Data Studio. Procedury składowane. UDF    powrt

  Zajęcia dla grup Informatyki Stosowanej

  Zakres zagadnień przerabianych w czasie zajęć.

  • Wprowadzenie do IBM Data Studio.
  Wprowadzenie do omawianych zagadnień.

  Wprowadzenie.

  XML w DB2

 • Zadanie 1.
  Utworzyć stored procedure, która dostarcza listę pracowników należacych do zadanego działu.
 • Zadanie 2.
  Utworzyć stored procedure , która dostarcza listę pracowników wraz z nazwiskiem szefa.
 • Zadanie 3.
  Utworzyć stored procedure , która dostarcza strukturę działu: listę pracowników, szefa, nazwa działu.
 • Zadanie 4.
  Utworzyć funkcję, która dostarcza wartość wynagrodzenia pracownika dla zadanego identyfikatora.
 • Zadanie 5.
  Utworzyć funkcję, która dostarcza wartość wynagrodzenia pracownika dla zadanego nazwiska.
 • Zadanie 6.
  Utworzyć funkcję, która dostarcza listę pracowników o wynagrodzeniu z zadanego przedziału.


 • 9. MS SQL. OLAP i MDX.    powrt

  Zajęcia dla grup Informatyki Stosowanej

  Zakres zagadnień przerabianych w czasie zajęć.

  • Tworzenie kostki OLAP. Pytania MDX.
  Wprowadzenie do omawianych zagadnień.

  Tworzenie kostki.

  Pytania MDX.

 • Zadanie 1.
  Utworzyć kostkę wg własnego projektu.
 • Zadanie 2.
  Na podstawie podanych przykładów utworzyć pytania MDX nieco bardziej zaawansowane.
  W komentarzu do pytania sformułować cel pytania.


 • line
  Ostatnia modyfikacja: Poniedziałek, 4 maja 2015