Z. Stęgowski

    Zdzisław
                Stęgowski

Zespół BBi¦    Katedra Fizyki Medycznej i Biofizyki Wydz. Fizyki i Informatyki Stosowanej  A G H


START

dydaktyka

badania

publikacje

internet

     DYDAKTYKA                                             przedmioty

cos_1 
  pakiety obliczeniowe

  sztuczne sieci neuronowe


  fizyka


 statystyka matematyczna

modelowanie układów
przepływowych
                                            
Szanowni studenci w przypadku stwierdzenia w systemie Wirtualna Uczelnia
błędnego wpisu, proszę o przesłanie mi  takiej informacji poczt± e-mail.     

 kosultacje: pi±tek godz. 10:00-11:00