MATLAB:

tworzenie graficznego interfejsu użytkownika

Na koniec, chciałbym podzielić się z Wami skryptem, który napisałem wraz z kolegą w ramach projektu zaliczeniowego. Jest to skrypt, pozwalający na poskładanie kilku zdjęć astronomicznych w jedno, a następnie jego obróbkę. Są w nim zaprezentowane pewne ciekawe rozwiązania, z których kilka chciałbym omówić.

Zakładki

Program składa się z dwóch "modułów". Komponenty obydwu z nich znajdują się na jednej formatce, a ich wyświetlanie jest kontrolowane za pomocą parametru "Visible". (np. linia 74 i 75)

Wykorzystanie UserData

Kolejne pliki graficzne są otwierane i dostępne w liście typu Listbox (listboxMain). W jego polu UserData zawarte są informacje m.in. o nazwie warstwy, względnym położeniu, i zawarta jest tam cała macierz RGB obrazu. Przykładowe korzystanie z pola UserData - linia 589 i 602.

Własne funkcje

W skrypcie jest wiele własnych funkcji, dzięki czemu całość jest bardziej cztelna i podatna na modyfikacje. Przykładowo funkcja "draw" - linia 312 - rysuje odpowiednią grafikę na bazie aktualnie wybranego modułu (składanie lub obróbka) - decyduje o tym przycisk "togglebutton1". Takie skorzystanie z komponentów jest możliwe, gdyż jako argument tej funkcji przekazywana jest struktura handles.

To wszystko. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że przygotowany przeze mnie tutorial okazał się przydatny.

Autor: Mateusz Krawczyk