Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Oferty pracy

Konkursy dla nauczycieli akademickich

serwis AGH

Oferty pracy w konkursach NCN

  • Doktorant-stypendysta w projekcie OPUS NCN Ocena możliwości zastosowania analiz pełnego składu izotopowego wody (zawartość deuteru, tlenu-18 oraz tlenu-17) w hydrologi. Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Kazimierz Różański, Termin składania ofert: 7 lipca 2017.

  • Student-stypendysta w projekcie OPUS NCN Modelowanie zderzeń jądrowych o najwyższych energiach uzyskiwanych na LHC w laboratorium CERN. Kierownik projektu: prof. dr hab. Piotr Bożek. Termin składania ofert: 31 marca 2017, 15:00

  • Student-stypendysta (2 etaty) w projekcie OPUS NCN Badania stanu początkowego i ewolucji gorącej materii (plazmy kwarkowo-gluonowej) powstałej w ultrarelatywistycznych zderzeniach jądrowych na LHC w CERN. Kierownik projektu: dr hab. Adam Bzdak. Termin składania ofert: 14 kwietnia 2017, 15:00

  • Doktorant(student)-stypendysta (1 miejsce) w projekcie SONATA NCN "Nowe lipidy prenylowe - występowanie, biosynteza i działanie biologiczne” Kierownik projektu: dr Renata Szymańska. Termin składania ofert: 15 maja 2017, 16:00

Strona główna Wydziału