Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Bieżące informacje Dziekanatu

 • Od 01.10.2020 do odwołania stacjonarna obsługa studentów odbywać się będzie w godz. 10:00-13:00. Zdalna obsługa studentów wszystkich kierunków – codziennie w godz. 8:00-15:00. Preferowaną formą kontaktu jest forma zdalna (mail lub telefon).

 • Wszelkie sprawy kierowane do Dziekanatu poprzez adres mailowy (dziekanat@fis.agh.edu.pl) proszę, aby w temacie wiadomości miały identyfikator kierunku (FT, FM, IS, MNB, NM).

 • Bieżące informacje będą umieszczane na stronie Wydziałowej w zakładce Studenci->Dziekanat->Informacje bieżące. Proszę o śledzenie pojawiających się w tym miejscu wpisów.

 • Mamy możliwość aktywowania kont dla naszych studentów w usłudze AGH G-Suite (Google). Niektórzy z Prowadzących zajęcia deklarują chęć korzystania z serwisów Google, np Classroom. Warto korzystać w tym celu z uczelnianych, a nie prywatnych kont użytkownika. Koordynatorem wydziałowym tej usługi jest dr inż. Bartłomiej Rachwał. W celu założenia konta użytkownika należy wypełnić ankietę zgłoszeniową. Wszelkie pytania lub wątpliwości proszę kierować bezpośrednio do dr inż. B. Rachwała.

komunikat z 8 lutego 2020:

Semestralne Plany Zajęć (SPZ)

W oparciu o paragraf 8 RS, proszę o przygotowanie i przesłanie najpóźniej do dn. 22.02.2021 (godz.15:00) na adres dziekanatu (dziekanat@fis.agh.edu.pl) semestralnego planu zajęć (SPZ) na semestr letni roku akademickiego 2020/2021. Przed wysłaniem SPZ należy:
 • sprawdzić czy został on przygotowany na odpowiednim formularzu (formularze dostępne są na stronie internetowej wydziału (http://www.fis.agh.edu.pl/pl/55.html));
 • usunąć wszystkie niepotrzebne tabele;
 • w temacie wiadomości e-mail bardzo proszę o wpisanie identyfikatora kierunku (FT, FM, IS, MNB, NM) oraz skrótu SPZ (np. FT_SPZ) – brak identyfikatora sprawi, ze wniosek nie będzie rozpatrzony;
 • wiadomość zawierającą SPZ musi być wysłana z adresu w domenie agh – wysłanie wiadomości z adresu innego niż w domenie agh sprawi, że wniosek nie będzie rozpatrzony;
 • wnioski przesłane po terminie tj. po 22.02.2021 godz.15:00 nie będą rozpatrywane;
 • osoby wracające po urlopie powinny odnotować ten fakt na formularzu jednocześnie zamieszczając prośbę o wskazanie ewentualnych różnic programowych.

komunikat z 5 stycznia 2020:

Przepisywanie ocen

wszystkie osoby, które w nadchodzącym semestrze (lato 2020/2021) chciałyby uzyskać przepisanie ocen z:

 • przedmiotów realizowanych na innych uczelniach, innych wydziałach lub innych kierunkach,
 • wybranych form zajęć z przedmiotów realizowanych i niezaliczonych w poprzednich semestrach,

proszę o składanie stosownych podań do dnia 15.01.2021 do godz. 12:00.

Wzory podań znajdują się na stronie wydziału (http://www.fis.agh.edu.pl/pl/55.html - odpowiednio ad. 1 o uznanie punktów ECTS uzyskanych na zajęciach zaliczonych na innym kierunku studiów, Wydziale lub poza uczelnią oraz ad. 2 o przepisanie ocen z wybranych form zajęć).

Po uzupełnieniu odpowiedniego wzoru podania należy zwrócić się z prośbą o pisemną opinię do koordynatora przedmiotu. Koordynator ze swojego adresu mailowego (w domenie agh) przesyła bezpośrednio do dziekanatu (dziekanat@fis.agh.edu.pl) zaopiniowane pismo.

Brak opinii w sprawie przepisania oceny lub opinia przekazana po wyżej wymienionym terminie, będzie skutkowało koniecznością uczestniczenia we wszystkich formach zajęć danego przedmiotu.

wcześniejsze komunikaty:

Przedmioty obieralne

Wydziałowa Baza Przedmiotów Obieralnych została otwarta do zapisów na przedmioty na semestr letni 2020/21. Wszystkie osoby, które zgodnie z planem studiów mają dokonać wyboru przedmiotów, są zobowiązane do dokonania takiego wyboru w nieprzekraczalnym terminie do 6 stycznia 2021 (godz.23:59). Po tym terminie nie będzie już możliwości wyboru przedmiotu – baza zostanie zamknięta. Szczegółowe informacje zostały przekazane drogą mailową.

6. semestr FT

Zapisy na bloki tematyczne będą trwać od 6 grudnia 2020 od godziny 20.00 do 20 grudnia 2020 do godziny 20.00. Wyboru należy dokonać zgodnie z instrukcją przesłaną drogą mailową.

Studenci, którzy już wybierali przedmioty w ramach bloku, a następnie w ubiegłym roku akademickim przebywali na urlopie, powinni powtórnie dokonać wyboru.

7. semestr

 • 17 grudnia 2020 kończą się zajęcia semestru zimowego,
 • sesja egzaminacyjna w terminie podstawowym trwa od 18 grudnia 2020 do 22 grudnia 2020,
 • poprawkowa sesja egzaminacyjna trwa od 4 stycznia 2021 do 18 stycznia 2021. Brak zaliczenia semestru do 18 stycznia jest równoznaczny ze skreśleniem z listy studentów z powodu braku postępów w nauce,
 • kompletne prace dyplomowe (praca + dwie recenzje) muszą zostać zarejestrowane w systemach teleinformatycznych Uczelni (MISIO oraz WU) w nieprzekraczalnym terminie do 21 stycznia 2021,
 • 22 stycznia 2021 odbędzie się kierunkowy egzamin inżynierski. Dla wszystkich studentów (również tych, którzy nie zdążą złożyć pracy do 21 stycznia). Nie przystąpienie do tego egzaminu jest równoznaczne z jego niezaliczeniem. Poprawkowy egzamin inżynierski odbędzie się dopiero w marcu,
 • w dniach 25 stycznia - 2 lutego 2021 przewidziane są obrony prac inżynierskich

Termin złożenia pracy (21.01.2021) w systemach teleinformatycznych Uczelni (MISIO i WU) nie może zostać przekroczony. Zarówno Promotor jak i Recenzent mają formalnie 14 dni na zrecenzowanie pracy. Z tego wynika, że aby mieć pewność, że recenzje zostaną przygotowane do 21.01.2021, praca powinna zostać zdeponowana w MISIO i WU do dn.07.01.2021.

Prace magisterskie

30.11.2020 mija ostateczny termin składania kompletnych prac magisterskich (praca + dwie recenzje) w systemach teleinformatycznych uczelni (MISIO oraz WU). Niedotrzymanie terminu skutkować będzie skreśleniem z listy studentów.

Korekty SPZ

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Regulaminie Studiów AGH oraz ich interpretacją przez COK, od bieżącego semestru nie będzie możliwości realizacji przedmiotów do rozliczenia w następnych semestrach (tzw. "awans"). Rozliczenie przedmiotu musi następować w semestrze, w którym jest on realizowany. W związku z powyższym, dla osób, które będą chciały dokonać korekt w swoich SPZ wyjątkowo otwarta zostanie taka możliwość w najbliższy wtorek i środę. Stosowny komunikat zostanie przesłany przez Panią Annę Serafin. Ponadto z osobami, których dotyczy ta sprawa będą się kontaktowały bezpośrednio Panie z Dziekanatu.

W przypadku osób przebywających na urlopach realizacja wybranych przedmiotów (języki, obce, WF, HES, przedmioty obieralne) będzie możliwa po otrzymaniu zgody Dziekana ds. Studenckich. Ponadto osoby te nie realizują przedmiotów obowiązkowych (kierunkowych).

Zajęcia z wychowania fizycznego

W trosce o bezpieczeństwo Studentów i Pracowników, począwszy od dzisiaj (tj. 15.10.2020) zajęcia z WF (hala i basen) przechodzą do odwołania w tryb niestacjonarny i odbywać się będą przez platformę UPeL. Prowadzący prześlą Państwu linki do zajęć. W przypadku nieotrzymania linku, proszę o kontakt z Prowadzącym. Zostaną Państwo poinformowani przez Prowadzących o możliwości udziału w ewentualnych zajęciach na świeżym powietrzu.

Sprawa nie dotyczy treningów sekcji sportowych.

Zachęcamy do dbałości o swoje zdrowie i ruchu na świeżym powietrzu.Strona główna Wydziału