Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Bieżące informacje Dziekanatu


 • W dniach od 09.08.2021 do 27.08.2021 Dziekanat będzie nieczynny.

 • Od 01.10.2020 do odwołania stacjonarna obsługa studentów odbywać się będzie w godz. 10:00-13:00. Zdalna obsługa studentów wszystkich kierunków – codziennie w godz. 8:00-15:00. Preferowaną formą kontaktu jest forma zdalna (mail lub telefon).

 • Wszelkie sprawy kierowane do Dziekanatu poprzez adres mailowy (dziekanat@fis.agh.edu.pl) proszę, aby w temacie wiadomości miały identyfikator kierunku (FT, FM, IS, MNB, NM).

 • Bieżące informacje będą umieszczane na stronie Wydziałowej w zakładce Studenci->Dziekanat->Informacje bieżące. Proszę o śledzenie pojawiających się w tym miejscu wpisów.

 • Mamy możliwość aktywowania kont dla naszych studentów w usłudze AGH G-Suite (Google). Niektórzy z Prowadzących zajęcia deklarują chęć korzystania z serwisów Google, np Classroom. Warto korzystać w tym celu z uczelnianych, a nie prywatnych kont użytkownika. Koordynatorem wydziałowym tej usługi jest dr inż. Bartłomiej Rachwał. W celu założenia konta użytkownika należy wypełnić ankietę zgłoszeniową. Wszelkie pytania lub wątpliwości proszę kierować bezpośrednio do dr inż. B. Rachwała.

komunikat z 13 lipca 2021:

Przedmioty obieralne

Przypisywanie Studentów do przedmiotów obieralnych planowanych do realizacji w semestrze zimowym 2021/2022 zostało zakończone. Jeszcze dzisiaj, a najpóźniej jutro (14.07.2021) rano, powinni Państwo otrzymać mail z WBPO z informacją do jakich przedmiotów zostaliście przypisani.

Bardzo proszę o zapoznanie się z tą informacją.

Wszelkie korekty, wypisanie z przedmiotów, które nie mogą być realizowane na Państwa kierunku, ewentualne przeniesienia (oczywiście w miarę wolnych miejsc) czy dopisanie się do przedmiotu będą możliwe wyłącznie do dn.21.07.2021 (23:59). Ewentualne prośby o zmiany, proszę kierować drogą elektroniczną (wyłącznie z adresów w domenie agh) bezpośrednio na adres mailowy Katarzyna.Matusiak@fis.agh.edu.pl.

komunikat z 23 czerwca 2021:

5. semestr Informatyki Stosowanej

 • Od 23 czerwca od godziny 14.00 do 1 lipca do godziny 14.00 będą trwały w UniTime zapisy na bloki tematyczne na semestr zimowy 2021/2022 dla studentów 5 semestru informatyki stosowanej. Wyboru należy dokonać zgodnie z instrukcją przesłaną drogą mailową.
 • Ewentualne problemy z zapisami należy zgłaszać Staroście roku, a problemy techniczne np. z zalogowaniem się do pomocy IT.
 • Studenci, którzy już wybierali przedmioty w ramach bloku, a następnie w ubiegłym roku akademickim przebywali na urlopie, powinni powtórnie dokonać wyboru.

komunikat z 22 czerwca 2021:

Przedmioty obieralne

Wydziałowa Baza Przedmiotów Obieralnych została otwarta. Wszystkie osoby, które zgodnie z planem studiów mają dokonać wyboru przedmiotów, są zobowiązane do dokonania takiego wyboru w nieprzekraczalnym terminie do 11 lipca 2021 (godz. 23:59). Po tym terminie nie będzie już możliwości wyboru przedmiotu – baza zostanie zamknięta. Szczegółowe informacje zostały przekazane drogą mailową.

komunikat z 1 czerwca 2021:

Przepisywanie ocen

Wszyscy Studenci, którzy w nadchodzącym semestrze (zima 2021/2022) chcieliby uzyskać przepisanie ocen z:
 1. 1. przedmiotów realizowanych na innych uczelniach, innych wydziałach lub innych kierunkach,
 2. 2. wybranych form zajęć z przedmiotów realizowanych i niezaliczonych w poprzednich semestrach,
proszę o składanie stosownych podań do dnia 30 czerwca 2021 do godz.12:00.

Wzory podań znajdują się na stronie wydziału (odpowiednio ad. 1 o uznanie punktów ECTS uzyskanych na zajęciach zaliczonych na innym kierunku studiów, Wydziale lub poza uczelnią oraz ad. 2 o przepisanie ocen z wybranych form zajęć).

Po uzupełnieniu odpowiedniego wzoru podania należy zwrócić się z prośbą o pisemną opinię do koordynatora przedmiotu. Koordynator ze swojego adresu mailowego (w domenie agh) przesyła bezpośrednio do dziekanatu (dziekanat@fis.agh.edu.pl) zaopiniowane pismo.

Brak opinii w sprawie przepisania oceny lub opinia przekazana po wyżej wymienionym terminie, będzie skutkowało koniecznością uczestniczenia we wszystkich formach zajęć danego przedmiotu.

komunikat z 8 lutego 2020:

Semestralne Plany Zajęć (SPZ)

W oparciu o paragraf 8 RS, proszę o przygotowanie i przesłanie najpóźniej do dn. 22.02.2021 (godz.15:00) na adres dziekanatu (dziekanat@fis.agh.edu.pl) semestralnego planu zajęć (SPZ) na semestr letni roku akademickiego 2020/2021. Przed wysłaniem SPZ należy:
 • sprawdzić czy został on przygotowany na odpowiednim formularzu (formularze dostępne są na stronie internetowej wydziału (http://www.fis.agh.edu.pl/pl/55.html));
 • usunąć wszystkie niepotrzebne tabele;
 • w temacie wiadomości e-mail bardzo proszę o wpisanie identyfikatora kierunku (FT, FM, IS, MNB, NM) oraz skrótu SPZ (np. FT_SPZ) – brak identyfikatora sprawi, ze wniosek nie będzie rozpatrzony;
 • wiadomość zawierającą SPZ musi być wysłana z adresu w domenie agh – wysłanie wiadomości z adresu innego niż w domenie agh sprawi, że wniosek nie będzie rozpatrzony;
 • wnioski przesłane po terminie tj. po 22.02.2021 godz.15:00 nie będą rozpatrywane;
 • osoby wracające po urlopie powinny odnotować ten fakt na formularzu jednocześnie zamieszczając prośbę o wskazanie ewentualnych różnic programowych.


Strona główna Wydziału